Projektové dny 2011

Seznam projektů a exkurzí (9. - 11. 5. 2011)

...určené pro mladší žáky: prima - tercie

Dříve a dnes ve fotografii (Černý)
Poznáváme zpravodajská média (Jančík)
Chemie v laboratoři a v praxi (Roháček)
Sportovní kurz s orientací na AJ (Dvořák)

...umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Zájezd do Anglie (Konířová)
Náš saský soused (Orosová S.)
Energie a její přeměny (Klímková)
Dramatická výchova v přírodě (Sýkorová)

...určené pro starší žáky: kvarta a výše

Paříž a její kulturní přínos (Holendová)
Filmový klub (Bjaloň)
Staré a nové technologie (Janovská)
Přírodovědné krásy západních Čech (Ročková)
Od doby ledové k době toaletní (pěšky, busem i balonem) (Rybář)
Člověk - nástroj - hudba (Měsíčková)
Seznámení s golfem (Hrušková)
Řím, Neapol, Capri (Vaňková)
Jaderná energie (Těšitelová)
Krkonoše, geograficko-historická exkurze (Nebřenský)Podrobné informace

Projekty a exkurze určené pro žáky prim - tercií

Název: Dříve a dnes ve fotografii
Vedoucí: Černý
Další učitelé: -
Charakteristika: V tomto projektu budeme fotografovat místa v Ústí nad Labem zachycená na starých snímcích. Podle nich jsme již v roce 2000 nafotili jejich novou podobu. Po dalších 11 letech se řada z těchto míst znovu proměnila a bude tak zajímavé jejich srovnání.

Bylo by velmi vhodné, kdyby měl každý zájemce o účast v projektu k dispozici digitální foťák - není to však úplně nezbytnou podmínkou. Případným zájemcům podá informaci vedoucí projektu.
Cíl činnosti (pro žáky): Seznámíme se s obsluhou digitálního fotoaparátu, vysvětlíme si, jak takový přístroj funguje. Podíváme se na místa ze starých fotografií a pořídíme z nich nové snímky. Naučíme se jak lze provést některé základní úpravy fotografie na počítači a vytvoříme společnou fotogalerii některých míst našeho města dříve a dnes.
Výstup/práce žáka: Účast na fotografování a následných úpravách fotografií.
Finanční požadavky: max. náklady na MHD
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet: 12
Zpět na seznam

Název: Poznáváme zpravodajská média
Vedoucí: Jančík
Další učitelé: Koníř
Charakteristika: V rámci tohoto projektu se seznámíte s činností jednotlivých typů zpravodajství. Společně navštívíme budovu Českého rozhlasu, Ústecký deník a redakci regionálního vysílání TV Lyra. Během těchto návštěv se dozvíte něco málo z historie jednotlivých zpravodajských odvětví a zjistíte, jakým procesem projdou informace, než se k nám dostanou v té podobě, v jaké je známe.
Cíl činnosti (pro žáky): Během projektu nahlédnete do zákulisí jednotlivých zpravodajských médií, zjistíte jakým způsobem se informace v těchto odvětvích zpracovávají a jak jsou publikovány.
Výstup/práce žáka: Referát na téma: Jak fungují zpravodajská média.
Finanční požadavky: max. MHD
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: Chemie v laboratoři a v praxi
Vedoucí: Roháček
Další učitelé: -
Charakteristika: Žáci získají během těchto dnů pár praktických dovedností v laboratoři, navštíví náš největší chemický podnik v kraji a zhlédnou několik filmů z chemických provozů.

Poznámka: určeno pro tercie a kvarty
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci si vyzkouší několik postupů při přípravě konkrétních látek ve školní laboratoři (získají dovednost čištění látek a chemické reakce jejich přpravy), navštíví některé anorganické provozy ve Spolchemii a podívají se prostřednictvím filmů i do dalších.
Výstup/práce žáka: Na závěr zhotoví referát a ppt soubor o některé akci.
Finanční požadavky: Jen doprava MHD.
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: Sportovní kurz s orientací na AJ
Vedoucí: Dvořák
Další učitelé: Hall
Charakteristika: Sportovní činnosti s pobytem v přírodě a AJ (převážně hry).
Cíl činnosti (pro žáky): Zažít kouzlo aktivit v přírodě, různé hry a soutěže, jízda na koni, osvojení některých anglických pojmů ve spojitosti s již výše uvedeným.
Výstup/práce žáka: Skupinová - týmová práce práce (referáty, výstupy) - místo našeho pobytu - životní prostředí a věci s tímto spojené - sport, sportovní činnosti
Finanční požadavky: Do 800 Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Projekty a exkurze umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Název: Zájezd do Anglie
Vedoucí: Konířová
Další učitelé: Ježek
Charakteristika: Poznávací zájezd do Anglie s ubytováním v anglických rodinách. Návštěva známých míst a měst, např. Londýn, Oxford, Bath, Stonehenge apod.
Cíl činnosti (pro žáky): Návštěva známých míst přinese žákům konkrétní zážitek a poznání a propojí teoretické znalosti s praxí. Komunikace s rodilými mluvčími v rodinách žáky navíc velmi dobře motivuje.
Výstup/práce žáka: Žádné.
Finanční požadavky: Žáci si hradí zájezd, kapesné a vstupné z vlastních zdrojů. Cena zájezdu je 7690,-Kč.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 40
Zpět na seznam

Název: Náš saský soused
Vedoucí: Orosová S.
Další učitelé: Lipská, Orosová M.
Charakteristika: 1.Návštěva pevnosti Königstein(prohlídka dle výběru, např.podzemní části pevnosti). 2.Výtvarné zpracování. 3.Seznámení se s novou německou slovní zásobou (vytvoření informativní nástěnky-německo-česká část+výtvarné projekty žáků) 4.Seznámení s novou vv technikou-dekupáž
Cíl činnosti (pro žáky): 1.Vytvoření čes.-německé infotabule 2.Výtvarná část 3.Zhotovení vl.výrobku technikou dekupáže
Výstup/práce žáka: -výtvarné práce -texty v českém a německém jazyce
Finanční požadavky: 2 eura vstup (5 eur kapesné) autobus na žáka 100,-kč vedlejší výdaje(vv potřeby) 50,- kč -celkem cca 150,- kč + 7 eur
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: 50
Maximální počet: 50
Zpět na seznam

Název: Energie a její přeměny
Vedoucí: Klímková
Další učitelé: Klímek
Charakteristika: Návštěva Národního technického muzea. Tvorba fyzikálních pomůcek, předvádění a natáčení pokusů. Prezentace.
Cíl činnosti (pro žáky): Seznámení se s tématem: Energie a její přeměny. Vytvoření fyzikální pomůcky nebo natočení fyzikálního pokusu demostrujícího přeměnu energie. Vytvořit a přednést prezentaci.
Výstup/práce žáka: Fyzikální pomůcka. Krátký film, popř. animace demostrující přeměnu energie. Prezentace.
Finanční požadavky: Účast 1 žáka cca 200 Kč, každý hradí sám.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Dramatická výchova v přírodě
Vedoucí: Sýkorová
Další učitelé: Susová
Charakteristika: Projekt je zaměřen na tvořivou dramatiku, pohyb na jevišti a práci s textem, se scénářem.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci napíší scénář, nastudují divadelní výstup, který zahrají na jevišti.
Výstup/práce žáka: Výsledek tvůrčího psaní ( povídka, báseň, scénář).
Finanční požadavky: cca 1000,-Kč na účastníka.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Projekty a exkurze určené pro starší žáky: kvarta a výše

Název: Paříž a její kulturní přínos
Vedoucí: Holendová
Další učitelé: Brandeis
Charakteristika: Zájezd do Paříže, kde se žáci seznámí s významnými kulturními památkami. Samotnému zájezdu budou předcházet rešerše v prostorách školy.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci získají konkrétní představu o hlavním městě Francie, jeho kulturních tradicích a přínosu.
Výstup/práce žáka: Cestovní dení buď v psané formě nebo formou počítačové prezentace, případně letáku.
Finanční požadavky: Cena zájezdu je 4990,-Kč. Žáci si všechny náklady hradí sami,
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 22
Zpět na seznam

Název: Filmový klub
Vedoucí: Bjaloň
Další učitelé: Hlavatá, Nyklová
Charakteristika: -projekce 3 významných děl české a světové kinematografie v Experimentálním prostoru Mumie (Velká hradební ulice)s následnou debatou a rozborem filmu.
Cíl činnosti (pro žáky): -doplnit výuku literatury;
-uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie;
-získat zájemce o náročnější filmovou produkci;
-kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech;
-nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic.
Výstup/práce žáka: -zájemci: prezentace - režiséři, herci (výstup před promítáním filmu)- nutno domluvit dopředu v kabinetě F8;
-ostatní účastníci: slohová práce (esej, dopis apod.) na téma vážící se ke zhlédnutým filmům - nutno odevzdat do 13.5.2011 - bude zahrnuto do klasifikace ČJ - zadání s podrobnostmi po projekci filmu.
Finanční požadavky: Účast 1 žáka 150,- Kč, každý hradí sám do 5.5.2011 v kabinetě F8 - poplatek za pronájem kinosálu na 3 dopoledne
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 45
Maximální počet: 60
Zpět na seznam

Název: Staré a nové technologie
Vedoucí: Janovská
Další učitelé: Prchalová
Charakteristika: Seznámíme se s moderní výrobou automobilů v Mladé Boleslavi, počítačem řízenou výrobou izolačních hmot v KNAUFU a ekologickou technologií výroby elektrické energie v Klínech. Porovnáme současné automobily s historickými.

Poznámka: Všichni přihlášení žáci musí mít občanský průkaz.
Cíl činnosti (pro žáky): Konkrétně porovnají moderní a staré technologie.
Výstup/práce žáka: Prezentace.
Finanční požadavky: 800 Kč
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 25
Maximální počet: 35
Zpět na seznam

Název: Přírodovědné krásy západních Čech
Vedoucí: Ročková
Další učitelé: Tolde
Charakteristika: Třídenní exkurse do západních Čech s prohlídkou našich nejznámějších lázní, bahenních sopek a návštěvou jedinečného Geoparku u Mariánských lázní
Cíl činnosti (pro žáky): Praktické seznámení s geologickými projevy na našem území dnes i v minulosti. Seznámí se s rozmnožováním motýlů a pozná i méně známé druhy. Naučí se určovat rostliny našich rašelinišť.
Výstup/práce žáka: Vypracování pracovního listu s úkoly, které budou plnit žáci v průběhu exkurse a doplnění o fotodokumentaci.
Finanční požadavky: Žáci si budou náklady hradit sami. Náklady na žáka budou činit asi 1500 Kč v závislosti na typu ubytování.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Název: Od doby ledové k době toaletní (pěšky, busem i balonem)
Vedoucí: Rybář
Další učitelé: -
Charakteristika: Během tři projektových dnů díky jednodenním exkurzím poznáte *zvířectvo doby ledové a životní podmínky před 10.000 lety *různé způsoby, nádoby a zařízení sloužící jako toalety *západočeský klasicistní skvost, zámek Kynžvart, a to po svých (prohlídkou expozice) a pomocí horkého vzduchu i z balonu!!!!! *jedinečný románský hrad v Chebu a místní historické muzeum, včetně místnosti, kde byl roku 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna a včetně dobových pokojů, jakož i dobového tisku (nacistické i komunistické propagandy) *perlu české renesance, a to zámek Nelahozeves, díky nemuž se přesuneme do slunné Itálie *život a synagogu úštěckých židů
Cíl činnosti (pro žáky): Měli byste na vlastní oči, na vlastní nohy a i po hmatu poznat zblízka historii naší země, ať už památky, zvířata nebo dobové dokumenty a plakáty.
Výstup/práce žáka: Po projektu se změníte v majitele cestovní kanceláře a připravíte plakát, který pozve potencionální zákazníky vaší CK na jedno/několik míst naší historicko-přírodovědné exkurze. TAKŽE: FOŤTE SI PAMÁTKY, BERTE SI INFORMAČNÍ LETÁČKY, HLEDEJTE INFO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH...
Finanční požadavky: NÁKLADY NA 1 ŽÁKA: cca.400 Kč na vstupy (za celkem 8 objektů) 550-950 Kč za dopravu mikro/mini/autobusem (čím větší autobus, tím menší cena) Celkem: cca. 950-1350 Kč za tři jednodenní exkurze. (osobní kapesné na svačiny a suvenýry s sebou)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 40
Zpět na seznam

Název: Člověk - nástroj - hudba
Vedoucí: Měsíčková
Další učitelé: -
Charakteristika: České muzeum hudby, Muzeum Bedřicha Smetany a Muzeum Antonína Dvořáka v Praze nabízejí pro studenty interaktivní prohlídky, kvízy, možnost zahrát si na některé nástroje sbírky, seznámit se s unikátními partiturami skladatelů i jejich soukromím.
Cíl činnosti (pro žáky): Seznámení se sbírkou hudebních nástrojů, vynikajícími nahrávkami, možnost zahrát si na některé nástroje. Práce s originálními partiturami, dokumenty.
Výstup/práce žáka: Stručný referát - zpracovaný ve skupinách (1 strana).
Finanční požadavky: účast 1 žáka 650,- Kč, každý hradí sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Seznámení s golfem
Vedoucí: Hrušková
Další učitelé: Bystroňová
Charakteristika: Seznámení se základy golfu se školeným trenérem na golfovém hřišti.
Cíl činnosti (pro žáky): Získají nové dovednodnosti, které nejsou dostupné v hodinách TV.
Výstup/práce žáka: -------
Finanční požadavky: cca 500,-Kč, každý hradí sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 17
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Řím, Neapol, Capri
Vedoucí: Vaňková
Další učitelé: Mátlová, Schorschová
Charakteristika: Poznávací zájezd - zaměřen na zeměpisné, dějepisné, jazykové a kulturní dovednosti.
Cíl činnosti (pro žáky): Propojení znalostí z několika vyučovacích předmětů a jejich využití v praxi.
Výstup/práce žáka: Referát, zpracovaný a odevzdaný před výjezdem - dostupný pro všechny účastníky projektu. Fotodokumentace a plakát po absolvování akce.
Finanční požadavky: Cena poznávacího zájezdu: 6 400 Kč ( + 600 Kč doplatek za večeře - není povinné), 20-25 Euro = vstupné + plavba lodí
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 37
Zpět na seznam

Název: Jaderná energie
Vedoucí: Těšitelová
Další učitelé: Tintěrová
Charakteristika: Seznámení s provozem výzkumného jaderného reaktoru a urychlovače v Řeži u Prahy. Tvoření prezentací na téma: Jaderná energetika a její bezpečnost.
Cíl činnosti (pro žáky): Seznámení se s technickým zázemím jaderného reaktoru a urychlovače. Vytvoření prezentace na zvolené téma z oblasti jaderné energetiky.
Výstup/práce žáka: Sručná prezentace na zvolené téma z oblasti jaderné energetiky (max. 15 min).
Finanční požadavky: Účast 1 žáka 100,- Kč, každý hradí sám.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Krkonoše, geograficko-historická exkurze
Vedoucí: Nebřenský
Další učitelé: Doubrava
Charakteristika: V rámci exkurze navštívíme nejzajímavější místa v oblasti Krkonoš. - zdolání Sněžky (možnost využití lanovky) - exkurze do automobilky ŠKODA - sklo a bižuterie v Jablonci nad Nisou - dolomitové jeskyně - Jičín + Prachovské skály - největší ZOO v ČR - Dvůr Králové
Cíl činnosti (pro žáky): Účelem exkurze je rozšíření znalostí o tomto regionu ČR.
Výstup/práce žáka: Každý student bude mít připraven referát a prezentaci na určité téma.
Finanční požadavky: 2000 - 2500 kč (bude upřesněno)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 20
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Poslední úpravy: 30. 03. 2011
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster