Projektové dny 2010

Seznam projektů a exkurzí (19.-21.5.2010)

... určené pro mladší žáky: prima - tercie

... určené pro starší žáky: kvarta a výše

... umožňující přihlašování mladších i starších žáků
Podrobné informace

Projekty a exkurze určené pro žáky prim - tercií

Název: Historická řemesla vlastníma rukama
Vedoucí: Orosová M.
Další učitelé: Orosová S.
Charakteristika: Návštěva expozice řemesel v historické vesnici v Ostré u Lysé nad Labem a výtvarné zpracování starobylého výrobního postupu určitého výrobku
Cíl činnosti (pro žáky): Seznámit se s výrobními postupy tradičních řemesel, používanými nástroji a výrobky a hlavně si vyzkoušet tradiční řemesla vlastníma rukama
Výstup/práce žáka: Ve skupinách zpracovat projekt - na základě výběru jednoho tradičního řemesla (dráteník, hrnčíř, provazník, mýdlař, svíčkař, papírník...) výtvarnou cestou seznámit ostatní se starobylým výrobním postupem daného výrobku a zároveň představit dané řemeslo (cechy, nástroje, postupy, ostatní výrobky)
Finanční požadavky: Vstupné 50,- + autobus - bude rozpočítáno podle počtu účastníků
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 40
Zpět na seznam

Název: Sportovní kurz s orientací na AJ
Vedoucí: Dvořák
Další učitelé: -
Charakteristika: Sportovní činnosti s pobytem v přírodě a AJ (převážně hry).
Cíl činnosti (pro žáky): Zažít kouzlo aktivit v přírodě, různé hry a soutěže, jízda na koni, osvojení některých anglických pojmů ve spojitosti s již výše uvedeným.
Výstup/práce žáka: Skupinová - týmová práce práce (referáty, výstupy) - místo našeho pobytu - životní prostředí a věci s tímto spojené - sport, sportovní činnosti
Finanční požadavky: do 700 Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Zábavná matematika
Vedoucí: Klímková
Další učitelé: -
Charakteristika: Do světa matematiky nepatří jen nudné počítání, ale i origami, různé matematické hádanky a hlavolamy nebo hry. Vydej se tedy na malý výlet do tohoto světa.
Cíl činnosti (pro žáky): Prohloubení zájmu o matematiku, seznámení se s postupy řešení matematických problémů, skládání jednoduchých origami.
Výstup/práce žáka: Samostatný výtvor žáka.
Finanční požadavky: max. jízdné MHD
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Masožravost rostlin a živočichů
Vedoucí: Andrea Figoli
Další učitelé:
Charakteristika: Zajímá Tě a fascinuje život pavouků, masožravých rostlin a šelem? Společně navštívíme Přírodovědeckou fakultu UJEP v Ústí n.L., kde nás doc. RNDr. Jaromír Hajer, CsC. seznámí se strategií lovu pavouků a jejich životem. Zajímavé exempláře na vlastní oči! Na stejném místě nás čeká prohlídka výstavy masožravých rostlin s odbornicí na slovo vzatou - paní M. Strnadovou. Návštěva ZOO Ústí n.L. zaměřená na exotické a naše šelmy s programem Šelmoviny zakončená třeba piknikem v trávě (masíčko s sebou!).
Cíl činnosti (pro žáky): Rozšíříš svůj obzor o poznatky o jediněčných organizmech. Zhotovíš fotografie a prezentaci na téma, které Tě v rámci tématu "Masožravost" nejvíc zajímá.
Výstup/práce žáka: (Třeba i jednoduchá) PowerPointPrezentace na tebou zvolené téma s těžištěm "Masožravost" zhotovené ve škole poslední den projektu s pomocí tvých fotografíí a poznámek.
Finanční požadavky: max. 100,- Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 16
Zpět na seznam

Název: Lidská práva včera a dnes, doma i ve světě
Vedoucí: Gunarová
Další učitelé: Švecová
Charakteristika: Žáci se seznámí s širokou problematikou lidských práv se zaměřením na práva dětí a aktivně se zapojí do jejich poznávání, hodnocení a možné pomoci v případě porušování.
Úštěk - ptačí domky, synagoga, židovský hřbitov.
Dokumentární filmy o LP - Jeden svět.
Interaktivní beseda: Uganda - perla Afriky
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci si uvědomí význam vztahu právo(nárok) - povinnost, naučí se respektovat odlišnosti, se kterými se vživotě setkáváme, dovedou zaujmout aktivní postoj v případě porušování lidských práv.
Výstup/práce žáka: Plakát, pracovní listy, úvaha - reflexe projektových aktivit.
Finanční požadavky: Účast 1 žáka 350,- Kč, bude vybráno po přihlášení se do projektu - cena je kalkulovaná na 30 účastníků, v případě nižšího počtu žáků bude upravena.
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: (Ne)známá ústecká zákoutí
Vedoucí: Lipská
Další učitelé: -
Charakteristika: Zeměpisná vycházka s přípravou na pozdější prezentaci navštívených míst.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci se seznámí s pro ně méně známými zákoutími ústecka na základě vlastní návštěvy. O každém z míst vytvoří v menších skupinách kratší povídání doplněné vlastnoručně pořízenými fotografiemi.
Výstup/práce žáka: Prezentace vybraného místa na základě návštěvy a doplňujících zdrojů informací.
Finanční požadavky: MHD
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Projekty a exkurze určené pro starší žáky: kvarta a výše

Název: Sport jako zábava
Vedoucí: Bystroňová
Další učitelé: Brandeis, Petráček
Charakteristika: Lanové centrum (Staré Splavy), paintball, aquapark (ČR nebo Německo)
Cíl činnosti (pro žáky): Netradiční pojetí pohybových aktivit vyzkoušené na vlastní kůži
Výstup/práce žáka: ---
Finanční požadavky: cca 1500,- Kč na žáka, každý hradí sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 25
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Studentský filmový klub 2010
Vedoucí: Bjaloň
Další učitelé: Hlavatá, Nyklová
Charakteristika: - zhlédnutí 3 filmů v pronajatém kinosále + diskuse (Experimentální prostor Mumie, Velká hradební 50, Ústí nad Labem): 1)PŘEDČÍTAČ 2)VALERIE A TÝDEN DIVŮ 3)BEZSTAROSTNÁ JÍZDA předprogram: krátké filmy z tvorby žáků našeho gymnázia
Cíl činnosti (pro žáky): - uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie; - získat zájemce o náročnější filmovou produkci; - kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech; - porovnat výrazové prostředky literatury s filmovou řečí; - nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic.
Výstup/práce žáka: - prezentace - profily režisérů a herců (zájemci se předem přihlásí u vedoucího projektu a výsledky práce představí před promítáním filmů) - recenze - hodnocení prací bude zařazeno do klasifikace předmětu český jazyk a literatura
Finanční požadavky: - podle počtu účastníků; maximální cena za 3 dny pro 1 účastníka 150,- Kč (pronájem kinosálu)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Název: Bezdomovectví v Ústí nad Labem
Vedoucí: Koníř
Další učitelé: Konířová
Charakteristika: Cílem projektu je přiblížit problematiku bezdomovectví v Ústí nad Labem, zejména bližší činnost organizací, které se snaží lidem v této tíživé situaci pomoct. Chodíme okolo bezdomovců, slyšíme o nich z médií, ale co o nich skutečně víme?
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci se seznámí s tím, jak je otázka bezdomovectví konkrétně řešena v Ústí nad Labem, kde může člověk, který se ocitl v našem městě v této nelehké životní situaci hledat pomoc, jak tato pomoc konkrétně vypadá i jak vypadají podmínky, za kterých pracují členové organizací poskytujících služby bezdomovcům, seznámit se s jejich zkušeností a názory, cílem je též podílet se v rámci tohoto projektu na pomoci bezdomovcům.
Výstup/práce žáka: Výstupem bude zhotovení reportáže na základě návštěvy a rozhovoru se členy organizací, které pomáhají bezdomovcům, v rámci možnosti i na základě besedy s bezdomovci samotnými.
Finanční požadavky: finanční krytí se týká pouze prostředků na upečení buchty pro bezdomovce, zhotovení fotografií pro reportáž, tedy asi okolo 30-40 korun na žáka
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: Kriminalistické metody
Vedoucí: Prchalová
Další učitelé: Janovská
Charakteristika: Policisté z útvaru Kriminální policie nás seznámí s metodami, které používají k odhalení různých zločinů.

Určeno pro žáky, kteří se projektu neúčastnili v roce 2009.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci se seznámí s daktyloskopií , určováním DNA, trasologií a rozpoznáváním falešných dokladů. Žáci si prakticky vyzkouší odlévání stop, otisky prstů a jejich popis.
Výstup/práce žáka: Otisky prstů a dlaně, odlitek stopy
Finanční požadavky: -
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 28
Zpět na seznam

Název: Pražské věže
Vedoucí: Měsíčková
Další učitelé: Kazda
Charakteristika: Praze se odjakživa říká "stověžatá". Věží je tu ale mnohem víc, pocházejí z různých slohových období a každá má svou historii. Mezi nejznámější a nejzajímavější patří věže na Starém a Novém Městě, na Malé Straně i rozhledna na Petříně.
Cíl činnosti (pro žáky): Před projektovými dny si žáci připraví základní informace o věžích a malou anketu. Během procházky po staré i novější Praze vystoupí na několik věží a pořídí si fotografie a získají konkrétní informace pro splnění úkolu.
Výstup/práce žáka: Prací jednotlivých žáků i skupin mohou být jednostránkové referáty v němčině, soubor fotografií nebo výtvarný výstup - kresba, grafika, model, ...
Finanční požadavky: Účast jednoho žáka cca. 650 Kč, každý hradí sám.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Lázeňský trojúhelník (zeměpisně-dějepisná exkurze)
Vedoucí: Doubrava
Další učitelé: Nebřenský
Charakteristika: Exkurze proběhne na území Karlovarského kraje, v okolí našich nejznámějších lázeňských měst (Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně). Kromě jejich návštěvy se zaměříme na poznávání přírodních a kulturních zajímavostí v okolí (rezervace SOOS, vulkanická aktivita na Karlovarsku, návštěva hradů a zámků Loket, Bečov a dalších). Zajištění autobusové dopravy během celého projektu.
Cíl činnosti (pro žáky): Cílem exkurze je poznání Karlovarského kraje z hladiska zeměpisného a dějepisného, seznámení se s přírodou a kulturními zajímavostmi Karlovarska.
Výstup/práce žáka: Požadován vypracovaný referát, který bude prezentován během exkurze. Po ukončení exkurze odevzdání referátu ve formě ppt.
Finanční požadavky: Předpokládané náklady 1300 - 2000 Kč (v závislosti na počtu přihlášených studentů), každý hradí sám.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 42
Zpět na seznam

Název: Osvětim a Krakov
Vedoucí: Mátlová
Další učitelé: Schorschová, Vaňková
Charakteristika: Dvoudenní zájezd do polské Osvětimi a Krakova
Cíl činnosti (pro žáky): Zájezd zahrnuje prohlídku koncentračního tábora Osvětim a některých míst v blízkém Krakově včetně hradu Wawel.
Výstup/práce žáka: Nastudování informací o navštívených místech a zpracování referátu, závěry z prohlídky s průvodcem v angličtině.
Finanční požadavky: 2100,-Kč + cca 350,-vstupné
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Název: Z Čech až do Norimberka aneb Po stopách Karla IV.
Vedoucí: Rybář
Další učitelé: Ježek
Charakteristika: V rámci projektu navštívíme města spojená s Karlem IV.- Karlovy Vary (centrum, vyhlídka Diana), Loket (hrad), Norimberk (centrum města).
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci by měli být schopni porovnat význam měst v česko-německém pohraničí v dobách středověku, zamyslí se nad jejich dnešním postavením a připraví si v týmech plakáty se svými poznatky, fotografiemi a porovnáním navštívených měst (z historického nebo současného pohledu).
Výstup/práce žáka: Plakáty (týmová práce)
Finanční požadavky: 1.500 kč (hrubý odhad za 2 noci přespání, dopravu, záleží na obsazenosti kapacity autobusu)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Název: Zmapování frankofonie v našem městě
Vedoucí: Holendová
Další učitelé: -
Charakteristika: Žáci se seznámí s činností Česko-francouzského klubu a podle možností udělají interview s frankofonními obyvateli Ústí n. L.
Cíl činnosti (pro žáky): Cílem projektu je motivace žáků pro výuku francouzštiny.
Výstup/práce žáka: 1) žáci vytvoří informační leták o ČFK 2) žáci zapíší a zredigují interview s frankofonním spoluobčanem
Finanční požadavky: maximálně 150,-Kč
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Projekty a exkurze umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Název: Fyzikální pokusy
Vedoucí: Gromanová
Další učitelé: Tintěrová, Klímek, (Liláková)
Charakteristika: Fyzikální pokusy a problémy v praxi. Návštěva přírodovědné fakulty Univerzity Jana E. Purkyně - demonstrace zajímavých pokusů s netradičními pomůckami a astronomické pozorování. Návštěva plzeňského střediska Techmania (www.techmania.cz) a plzeňského středního odborného učiliště elektrotechniky (www.svetfyziky.souepl.cz) Návštěva Plzně je na dva dny se zajištěným ubytováním (na jednu noc), večeří a snídaní.
Cíl činnosti (pro žáky): Možnost vyzkoušet si na vlastní kůži a správně pochopit i bez znalosti zákonů a vzorečků elektrické spotřebiče a přístroje, měřič radioaktivity, funkci elektráren, detektor kovů, přenos zvuku a desítky dalších zařízení, se kterými se i denně setkáváme.
Výstup/práce žáka: Vybraný fyzikální problém nebo pokus formou krátké prezentace, popř. článek do školního časopisu.
Finanční požadavky: Každý účastník hradí 740,-Kč, ve kterých je vše již započítané, tj. cesta (včetně MHD Plzeň), vstupy, nocleh, večeře a snídaně.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Název: Dramatická výchova v přírodě
Vedoucí: Sýkorová
Další učitelé: Susová
Charakteristika: dramatická výchova zaměřená na světové a české autory (adaptace ukázek ze slavných her, interpretace uměleckého textu, improvizace, vlastní tvorba žáků)
Cíl činnosti (pro žáky): základy dramatické výchovy
Výstup/práce žáka: scénář, povídka na vlastní námět
Finanční požadavky: 800-1000 Kč na ubytování a stravu, 200 Kč doprava
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Přírodovědné zajímavosti severních Čech
Vedoucí: Ročková
Další učitelé: Tolde
Charakteristika: Návštěva Podkrušnohorského zooparku v Chomutově a Kamencového jezera Seznámení s Botanickou a Zoologickou zahradou v Liberci Pozorování orchideí na Litoměřicku - lokalita Bílé stráně
Cíl činnosti (pro žáky): Praktické poznávání a určování rostlin a živočichů včetně méně obvyklých druhů, fotografování.
Výstup/práce žáka: Plakát na prezentaci místa nebo druhů organismů (skupinová práce) Plakát musí obsahovat informace psaného i fotografického rázu.
Finanční požadavky: Účast 1 žáka 600,-Kč, každý si hradí sám (výběr peněz před konáním projektových dnů)
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Média kolem nás
Vedoucí: Černý
Další učitelé: Jančík
Charakteristika: Projekt je zaměřen na média a jejich působení v našem každodenním životě. Vzhledem k šíři problematiky a omezenému časovému prostoru (3 dny) bude přesný obsah projektu přizpůsoben (příp. zaměřen) podle složení přihlášených žáků.
Cíl činnosti (pro žáky): Účastníci budou mít možnost poznat jak fungují sdělovací prostředky, jak vzniká krátký film, co se může skrývat za povedenou fotografií anebo informací zveřejněnou na webu.
Výstup/práce žáka: Účastníci projektu se budou podílet na vzniku krátkého dokumentárního videa / prezentace z účasti v projektu.
Finanční požadavky: Finanční požadavky nejsou.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Poslední úpravy: 11. 04. 2010
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster