Projektové dny 2009

Seznam projektů a exkurzí (24.6.-26.6.2009)

POZNÁMKA:
Projekty označené "***)" umožňují přihlašování mladších i starších žáků.
U exkurzí označených "UZAVŘENO" probíhal zápis se složením zálohy a doplatku za účast.

Prima - tercie

Ostatní třídy (starší žáci)
Podrobné informace

Projekty a exkurze pro primu - tercii

Název: UZAVŘENO - Skotsko 2009
Vedoucí: Mátlová
Další učitelé: Horký
Charakteristika: Poznávání krás Skotska a severu Anglie s ubytováním v rodinách v termínu 19. - 27. 6. 2009
Cíl činnosti (pro žáky): Poznávání anglických a skotských měst jako York, Edinburgh, Stirling, Liverpool, na cestě zpět i Londýn, skotská jezera a krásná krajina, Lake District. Zdokonalování komunikace v angličtině, poznávání způsobu života v anglicky mluvící zemi.
Výstup/práce žáka: Výstupy budou upřesněny a zadány žákům během zájezdu.
Finanční požadavky: 11 900,-Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 33
Zpět na seznam

Název: S kamarády do přírody
Vedoucí: Gunarová
Další učitelé: Švecová
Charakteristika: V rámci programu ekologické výchovy PAŽIT se žáci seznámí se zvláštnostmi místní flóry a fauny a osvojí si nové dovednosti ve vztahu k přírodě. Prohloubí si komunikační dovednosti a budou rozvíjet různé druhy spolupráce ve skupině.
Cíl činnosti (pro žáky): Rozlišovat druhy stromů a jiných rostlin, vysvětlit význam ochrany společenstva lesa, seznámit se s kulturními a přírodními památkami Úštěcka, rozvíjet komunikační dovednosti.
Výstup/práce žáka: Referát (A4, PC zpracování)
Finanční požadavky: 1000,- Kč na žáka (doprava, ubytování, plná penze a pitný režim, výukové materiály)
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Aktivity ve městě i v přírodě
Vedoucí: Dvořák
Další učitelé: Krupičková
Charakteristika: Sportovně-kulturní projekt s orientací na AJ - Seznámení s kulturou a některými památkami hlavního města Prahy, sportovní činnosti s pobytem v přírodě a AJ (převážně hry).
Cíl činnosti (pro žáky): - Poznání Prahy, jejího významu dnes, ale i z historického hlediska, zážít kouzlo aktivit v přírodě, různé hry a soutěže, popř. i jízdu na koni, osvojení některých anglických pojmů ve spojitosti s již výše uvedeným.
Výstup/práce žáka: - Skupinové práce (referáty)- Praha, místo našeho pobytu, životní prostředí a věci s tímto spojené.
Finanční požadavky: do 1000,-Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Hmyz, pavouci a masožravé rostliny
Vedoucí: Figoli
Další učitelé:
Charakteristika: Zajímá Tě a fascinuje život a chování hmyzu, pavouků a masožravých rostlin? Zde se můžeš ledacos díky pokusům, exkurzi a přednášce odborníka dozvědět - Experimenty s potemníkem moučným a jeho larvami - Přednáška (malé praktikum) doc. RNDr. Jaromíra Hajera, CsC. o strategii lovu, rozmnožování, péči o potomstvo pavouků a pavoučím hedvábí - Exkurze na výstavu masožravých rostlin s průvodkyní.
Cíl činnosti (pro žáky): - provedeš a vyhodnotíš experimenty s broukem potemníkem moučným a jeho larvami - stanovíš si, co tě zajímá o masožravých rostlinách a pavoucích a zeptáš se při exkurzi a přednášce na Přírodovědecké fakultě UJEP.
Výstup/práce žáka: - 4 protokoly
- zpráva a fotodokumentace i elektronicky z přednášky o pavoucích nebo z výstavy o masožravých rostlinách
Finanční požadavky: 25,- Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 16
Zpět na seznam

Název: iQpark - fyzikální zákony
Vedoucí: Klímek
Další učitelé: Klímková, (Liláková, Tintěrová)
Charakteristika: Návštěva vědeckého centra iQpark Liberec, absolvování programu Fyzikální zákony (aktivní účast v různých fyzikálních experimentech).
Cíl činnosti (pro žáky): Zopakování, rozšíření a prohloubení znalostí z oblasti fyziky.
Výstup/práce žáka: Vyplnění pracovních listů.
Finanční požadavky: Každý žák hradí 200,- Kč (doprava a vstup).
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 7
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: ***) Po stopách minulosti
Vedoucí: Lipská
Další učitelé: Rybář
Charakteristika: 1.den: cíl: Krupka, návštěva hradu a muzea v Krupce 2. den: cíl: Praha, návštěva výstavy o období 1. republiky 3. den: pěší turistika na Erbenku a do Bertina údolí, anketa v centru Ústí n.L. k tématu historie našeho národa
Cíl činnosti (pro žáky): Seznámení se s historií našeho národa a blízkého okolí, zhodnocení povědomí obyvatel ÚL o naší historii
Výstup/práce žáka: Skupinová anketa - výsledky
Finanční požadavky: max. 600 Kč
Určeno pro: všechny žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: ***) Zásady první pomoci a ochrana zdraví
Vedoucí: Ročková
Další učitelé:
Charakteristika: Seznámení se zásadami poskytování první pomoci při úrazech v domácnosti,v přírodě, ve škole nebo při jiných příležitostech. Nácvik obvazových technik,přenos raněného, dýchání z úst do úst a masáž srdce.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci se seznámí prostřednictvím jednotlivých skupin( či jednotlivců) s možnostmi a situacemi vzniku úrazů, poranění a jejich základní ošetření. Žáci si nacvičí poskytování první pomoci podle různých situací.
Výstup/práce žáka:
Finanční požadavky: každý žák zaplatí 50 Kč na zajištění vystoupení záchranáře a nácvik použití tzv. "anduly", každý si hradí sám
Určeno pro: všechny žáky
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: ***) Za uměleckými díly do galerií naší země
Vedoucí: Kazda
Další učitelé: -
Charakteristika: Žáci by si měli rozšířit povědomí o tvorbě umělců v historii i současnosti, seznámit se s konkrétními představiteli a jejich díly ve vývoji naší i světové umělecké tvorby, měli by si prohlédnout sbírky vybraných galerií. Projekt je vhodný pro všechny zájemce o výtvarné umění, především však pro žáky, kteří uvažují o maturitní zkoušce z Vv.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci uvidí konkrétní umělecká díla, budou moci posoudit a porovnat různé umělecké směry a techniky tvorby různých umělců i výtvarných směrů a proudů.
Výstup/práce žáka: Žáci budou referovat o vybraných autorech, jejichž díla uvidí pří návštšvě galerií, zpracují prezentaci autora pro potřebu dalšího využití ve výuce Vv.
Finanční požadavky: 2x cesta vlakem do Prahy, 1x do Litoměřic + vstupy = 700 Kč
Určeno pro: všechny žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Projekty a exkurze pro ostatní třídy

Název: UZAVŘENO - Benelux
Vedoucí: Bystroňová
Další učitelé: Hrušková, Brandeis
Charakteristika: Kulturně-geografický kurz
Cíl činnosti (pro žáky): Poznání nových oblastí, seznámení se s kulturou, přírodou a zajímavostmi států Beneluxu
Výstup/práce žáka: ---
Finanční požadavky: 5 250,- + 60 Euro, hradí každý sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 43
Zpět na seznam

Název: UZAVŘENO - Poznáváme Anglii
Vedoucí: Vaňková
Další učitelé: Schorschová
Charakteristika: Poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie
Cíl činnosti (pro žáky): poznávání Británie, komunikace s rodilými mluvčími
Výstup/práce žáka: fotodokumentace
Finanční požadavky: 7690 + kapesné 60-90 liber
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 33
Zpět na seznam

Název: Filmová dílna
Vedoucí: Černý
Další učitelé: Chromý
Charakteristika: Projekt zaměřený na vytvoření krátkých digitálních videí s využitím pokročilých technik v natáčení - formou workshopu - filmové dílny založené na nápadech a vzájemné spolupráci účastníků.

Uvítáme, když se přihlásí žáci s vlastní digitální kamerou, ale není to podmínkou účasti.
Cíl činnosti (pro žáky): Formou workshopu si vzájemně předat poznatky a zkušenosti s pokročilým využitím prostředků digitálního videa. Projekt je vhodný pro žáky, kteří se již seznámili se základy práce s digitální kamerou a střihem na počítači.
Výstup/práce žáka: Krátká minutová digitální videa.
Finanční požadavky:
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Studentský filmový klub 2009
Vedoucí: Bjaloň
Další učitelé: Hlavatá, Nyklová
Charakteristika: Během projektu zhlédnou studenti v pronajatém kinosále 3 filmy různých žánrů. Studenti si připraví prezentace vybraných osobností světové kinematografie, napíší recenze, budou diskutovat o zhlédnutých filmech. Místo konání: Experimentální prostor Mumie Velká hradební 50 Ústí nad Labem Program: Morgiana (režie: Juraj Herz, hlavní role: Iva Janžurová) Kočár do Vídně (režie: Karel Kachyňa, hlavní role: Iva Janžurová, Jaromír Hanzlík) Vlasy (režie: Miloš Forman)
Cíl činnosti (pro žáky): -seznámit se se žánrově a tematicky rozmanitými díly české i světové kinematografie; -prohloubit zájem o náročnější filmovou produkci; -kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech; -nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic.
Výstup/práce žáka: - recenze; popř. prezentace (profily režisérů, herců)
Finanční požadavky: Účast 1 žáka 100,- Kč (poplatek za pronájem kinosálu na 3 dny), každý hradí sám.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 40
Zpět na seznam

Název: Kriminalistické metody
Vedoucí: Prchalová
Další učitelé: Janovská
Charakteristika: Policisté z útvaru Kriminální policie nás seznámí s metodami, které používají k odhalení různých zločinů. (Požadován občanský průkaz.)
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci se seznámí s daktyloskopií, určováním DNA, trasologií a rozpoznáváním falešných dokladů. Žáci si prakticky vyzkouší odlévání stop, otisky prstů a jejich popis.
Výstup/práce žáka: Žádný
Finanční požadavky: Žádné
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: The life of comics
Vedoucí: Koníř
Další učitelé: Konířová
Charakteristika: Projekt se zaměřuje na zhotovení příběhů ve stylu komiksu, ovšem zde se nejedná pouze o kreslené komiksy, nýbrž o smíšený komiks, který se bude skládat z nafocených situačních fotografií, doplněných o obrázky, komiksové bubliny apod.
Cíl činnosti (pro žáky): Vaším úkolem bude tedy vymyslet nějaký vtipný příběh a zrealizovat ho do komiksové podoby. Budete potřebovat digitální fotografický přístroj, tužky a hlavně fantazii, jíž se nekladou meze, přijďte se kreativně vyřádit a pobavit.
Výstup/práce žáka: Výstupem bude tedy ucelený komiksový příběh na nástěnce.
Finanční požadavky: Účast jednoho žáka je cca. 30,- Kč (vyvolání fotografií, barevné papíry apod.), každý hradí sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Praha - cíl studentů a turistů z celého světa
Vedoucí: Měsíčková
Další učitelé:
Charakteristika: V Praze nalezneme nejkrásnější památky (mezi ně patří Královská cesta, Pražský hrad). Na Karlově univerzitě a dalších vysokých školách studují studenti z celého světa. Pražská divadla mají neopakovatelnou atmosféru. Výstavu Republika v Národním muzeu by měl vidět každý gymnazista.
Cíl činnosti (pro žáky): Během projektu se žáci seznámí s nejznámějšími památkami na Královské cestě, navštíví Pražský hrad. Projdou Karlovu univerzitu a další vysoké školy, budou mít možnost zúčastnit se prohlídky Národního divadla, Státní opery, Stavovského divadla. V Národním muzeu navštíví výstavu Republika.
Výstup/práce žáka: Žáci zpracují ve skupinách podle jazykové vyspělosti referát o vybrané části projektu.
Finanční požadavky: účast jednoho žáka 550,- Kč (+ vstupné cca 200,- Kč) každý hradí sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Za poklady Českého středohoří (geolog.-botanická exkurze)
Vedoucí: Tolde
Další učitelé:
Charakteristika: Hledání zkamenělin (Úpohlavy)
Návštěva Muzea českého granátu a úpravny granátonosného štěrku (Třebenice, Podsedice)
Prohlídka mineralogických sbírek a botanické zahrady (Teplice)
Určování a zařazování nalezených vzorků (G.dr.V.Š.)
Cíl činnosti (pro žáky): Propátráme pozůstatky pravěkého moře (případným suvenýrem budou třeba koprolity neboli zvěčnělá žraločí hovínka) a podíváme se do míst, kde se z granátonosného štěrku získává český granát. Případné zajímavější nálezy se pokusíme dodatečně určit. Prohlédneme si mineralogické sbírky z nálezů v Českém středohoří a Krušných horách a navštívíme botanickou zahradu v Teplicích, kde mj. uvidíme živou vegetaci, z jaké ve třetihorách vznikalo hnědé uhlí. V případě nepříznivého počasí je možná úprava navrženého programu.
Výstup/práce žáka: Dvojice žáků odevzdá alternativně
buď: určovací protokol + alespoň 1 určený geologický vzorek (etiketa s udáním názvu fosilie, minerálu či horniny, lokality, popř. stáří), nebo
počítačovou prezentaci o 5-20 listech, zaměřenou na geologické či botanické informace z navštívených míst. Odevzdat do 29.6.2009.
Finanční požadavky: Účast 1 žáka stojí 200,- Kč (zahrnuje veškeré jízdné i vstupné), každý hradí sám (nutno uhradit předem, nejpozději do 23.6.). Případný přeplatek bude vrácen.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Za zajímavostmi Moravy (zeměpisně-dějepisná exkurze)
Vedoucí: Nebřenský
Další učitelé: Doubrava, Roháček
Charakteristika: Pětidenní pobyt v oblasti jižní Moravy. Navštíme historické i geografické zajímavosti regionu:
Moravský kras
Pálavské vrchy
NP Podyjí
Hrady a zámky (Pernštejn, Vranov nad Dyjí, případně další)
Památky UNESCO (Třebíč, Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou, Lednicko-valtický areál)
Znojmo - nejrozsáhlejší městský podzemní komplex v ČR
Ubytování v rekreačním středisku Nesměř nedaleko Velkého Meziříčí.

Určeno přednostně pro studenty 2. ročníků (sexty) a starší.
Cíl činnosti (pro žáky): Žáci se seznámí s regionem Jižní Moravy z hlediska fyzicko - geografického a historického. Navštíví nejzajímavější místa oblasti včetně několika lokalit zapsaných na seznamu památek UNESCO.
Výstup/práce žáka: Referát, který bude prezentován během exkurze. Prezentace ppt na zvolené téma.
Finanční požadavky: Účast 1 žáka - 3200 Kč (ubytování, polopenze, doprava, vstupy)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 40
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Poslední úpravy: 04. 06. 2009
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster