Projektový týden 2008

Seznam projektů a exkurzí (12.5.-16.5.2008)

Prima - tercie

Ostatní třídy (starší žáci)
Podrobné informace

Projekty a exkurze pro primu - tercii

Název: Proč se to tak jmenuje?
Vedoucí: Nyklová
Další učitelé: Vlachová
Charakteristika: Podobně jako v televizním seriálu Divnopis, aneb Proč se to tak jmenuje? navštívíme několik míst v blízkosti Ústí nad Labem (2 turistické výlety do okolí) a jedno 55 km od Ústí (3. výlet - vzdálenost je sice trochu delší, ale místo leží na přímém spoji, takže půjde o hodinu jízdy vlakem), cestou se seznámíme s některými místními názvy, zeptáme se místních lidí, zda znají původ těchto místních jmen a zdokumentujeme obrazově i zvukově. Zbývající 2 dny použijeme na návstěvu vědecké knihovny (a tedy porovnání získaných poznatků s názory jazykovědců v odborné literatuře)a zpracování informací.
Cíl činnosti: Skupiny 6 žáků využijí získaný materiál k napsání kapitol/y do knihy Divnopis (literární pojetí volné). Z Internetu si stáhnou informace o historii místa/obce, na místě provedou výzkum mezi "domorodci", ve vědecké knihovně zjistí skutečný důvod pojmenování místa, při zpracování doplní vše fotografiemi pořízenými na výletech.
Výstup/práce žáka: Skupiny zpracují informace (literární forma je volná, fantazii se meze nekladou) a doplní je obrazovou dokumentací. (Každá skupina tedy odevzdá jeden materiál - v rozsahu 1-2 stránek textu formátu A4 + fotografie - který bude výsledkem práce celého týmu).
Finanční požadavky: Náklady na cestovné se budou pohybovat (při použití společné jízdenky) asi 120 Kč na žáka.
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Příroda a historie našeho regionu
Vedoucí: Sobota
Další učitelé: -
Charakteristika: Týdenní program zahrnuje vybrané přírodní a historické lokality. Účastníci projektu se seznámí s geologickým a geomorfologickým vývojem regionu, seznámí se se starší i novější historií a architekturou. Finanční náklady: Vstupy a úhrada objednaného autobusu. Výše finančních nákladů: cca 1 000Kč. Tato částka bude vybrána předem. Nejpozději do sedmi dnů před zahájením projektu.
Plán projektu:
1/ Muzeum českého granátu Třebenice, rýžování granátů v potoce Granátka.
2/ Skanzen a Muzeum železnice v Zubnicích.
3/ Malá pevnost Terezín.
4/ Humboldtova vyhlídka, Vaňovský vodopád a Větruše.
5/ Kozí vrch.
Cíl činnosti: 1/ Vyhotovení přiměřené exkurzní dokumentace včetně náčrtků, fotodokumentace, případně videosnímků. 2/ Osvojení dovednosti pro pohyb v terénu. 3/ Hodnocení výsledků vlastní práce. 4/ Poznávání přírodního a sociálního prostředí ve vazbách a vývoji.
Výstup/práce žáka: Každý účastník si povede Exkurzní deník. Deníky budou po projektu vyhodnoceny.
Finanční požadavky: Finanční náklady: Vstupy a úhrada objednaného autobusu. Výše finančních nákladů: cca 1000 Kč. Tato částka bude vybrána předem. Nejpozději do sedmi dnů před zahájením projektu.
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 18
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Známé i zapomenuté památky Ústecka
Vedoucí: Měsíčková
Další učitelé: Vacová (1/2)
Charakteristika: Jaké jsou nejznámější památky Ústecka? Na které se již téměř zapomnělo? Co víme o historii města a okolí? Jaké pověsti se váží k našemu kraji? Jaký je kulturní život ve městě?
Cíl činnosti: Před projektovým týdnem i během něj vytvoří žaci dotazníky a ankety pro spolužáky, rodiče, obyvatele města. Známé památky navštíví (hrad Střekov, zámek Velké Březno, kostely, divadlo, muzeum - historická procházka městem), o zapomenutých a méně známých vyhledají informace a srovnají s pražským kulturním životem (divadla na Starém a Novém Městě, prohlídka ND, návštěva divadelního představení ve Středočeském divadle v Kladně,..)
Výstup/práce žáka: referát k vybranému tématu v Čj, stručná anotace v Nj a Aj, obrazová dokumentace
Finanční požadavky: účast 1 žáka 200 - 250 Kč, každý hradí sám
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Po stopách počátků chemie u nás - alchymie
Vedoucí: Roháček
Další učitelé: -
Charakteristika: Hluboká historie počátků chemie. Seznámení se s metodami, pomůckami i historickými souvislostmi. Návštěva unikátních muzejních sbírek v Kutné Hoře (Sankturinovský dům, Muzeum stříbra a další zajímavosti v tomto královském městě),vodní tvrz v Budyni nad Ohří a v závěru, dá se říct trochu mimo, cesta po památnících na bitvu u Chlumce 1813.
Cíl činnosti: Žáci získají přehled o počátcích chemické nauky, přínosu alchmistů a souvislosti práce alchimistů s rozvojem poznání přírody. Seznámení se středověkou těžbou stříbra. Seznámení s historii našeho města, která promluvila do světového dění.
Výstup/práce žáka: Prezentace na téma související s návštěvou Kutné Hory (PC nebo písemná).
Finanční požadavky: Asi 700,- Kč
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Sportovní aktivity v přírodě
Vedoucí: Dvořák
Další učitelé: Brandeis
Charakteristika: - Výlet na Komáří vížku
- Sporty v přírodě (v okolí školy)
- Výlet do Tisé
- Sportovní hry a činnosti v přírodě
- Návštěva koňské farmy (seznámení s jízdou na koni)nebo bowling

Změny plánu jsou možné podle počasí (plavecký výcvik, indoor akt.)
Cíl činnosti: Seznámení s okolím a pamětihodnostmi v okrese Ústí n.L. Sportovní a herní aktivity v přírodě. Rozvoj pohybových schopností (obratnost, vytrvalost,...) Spolupráce ve skupině, vztahy mezi lidmi.
Výstup/práce žáka: Žáci si připraví referáty (výstupy) na jednotlivé činnosti.
Finanční požadavky: Účast jednoho žáka cca 500 Kč, každý hradí sám
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Fyzika v praxi a experimentech
Vedoucí: Klímek
Další učitelé: Říha
Charakteristika: Návštěva meteorologické stanice Milešovka a sluneční elektrárny Habuš (Úštěk). Práce s elektrotechnickou stavebnicí (Logitronik 02). Vytvoření vlastních pomůcek a zařízení (dle pokynů učitele, ale i vlastních nápadů účastníků) nejen z oblasti elektroniky.
Cíl činnosti: Účastníci získají představu o fungování meteorologické stanice a sluneční elektrárny. Prohloubí si sve znalosti o sestavování elektrických obvodů a vyzkouší v praxi. Vytvoří vlastní pomůcky demostrující platnost fyzikálních zákonitostí.
Výstup/práce žáka: Výroba zařízení a následné předvedení (vysvětlení) jeho funkce.
Finanční požadavky: Náklady spojené s exkurzemi budou max. 140,- Kč (Milešovka) a 220,-Kč (Habuš, včetně obědu) - záleží na počtu účastníků - hradí každý účastník.
Určeno pro: primu - tercii
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název:Tvořivé psaní a dramatizace
Vedoucí:Sýkorová
Další učitelé:(Proběhne společně s projektem pro nižší ročníky - ved. Susová)
Charakteristika:Žáci jsou zváni do Valdeku u Rumburka, kde budou tvořit své literární práce ( poezie, reportáže, líčení, rozhovory se zajímavými osobnostmi, povídky a fejetony nebo dramatizovat ukázky některých básní a divadelních etud, fotografovat, tvořit dokumenty)dle kulturně- turistických zážitků z cesty a pobytu v tomto kraji.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci na základě prožitku vytvoří na vybrané téma některý z nabízených slohových útvarů poblistického či uměleckého stylu. Aktivně se zúčastní jazykově dramatických etud a her, které budou zdokumentovány.
Výstup/práce žáka:Žák si vybere téma, slohový útvar a odevzdá jednu práci.
Finanční požadavky:Pobyt a plná penze ve Valdeku od Po do Čt asi 1000,-Kč, nutno počítat i s výdaji na dopravu. Bude upřesněno.
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Projekty a exkurze pro ostatní třídy

Název: Digitální video pro pokročilé amatéry
Vedoucí: Černý
Další učitelé: Chromý (1/2)
Charakteristika: Projekt bude zaměřen na tvorbu medií s využitím digitálních technologií. Chceme vás seznámit s možnostmi natáčení digitální kamerou a střihem na počítači. Dle zájmu přihlášených účastníků budeme orientaci projektu směřovat buď k seznámení s prací zpravodajských médií nebo k filmové tvorbě. Účastníci by se měli seznámit s pokročilými možnostmi natáčení a střihu (např. stop motion, klíčování) a pokusit se je realizovat v praxi.

Uvítáme, když se přihlásí žáci s vlastní digitální kamerou, ale není to podmínkou účasti.
Cíl činnosti: Výsledkem bude krátkometrážní film využívající pokročilé techniky natáčení a zpracování obrazu a zvuku.
Výstup/práce žáka: Každý žák se zapojí do činnosti tvůrčí skupiny, každá skupina vytvoří nejméně jeden krátkometrážní film.
Finanční požadavky: Finanční požadavky nejsou.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Toulky německou a českou literaturou
Vedoucí: Lipská
Další učitelé: Hlavatá
Charakteristika: Na základě ukázek z německé a české literatury 80.let vytvořit krátkou divadelní hru a její prezentace v německém jazyce.Tématem by měl být běžný život v západním a východním bloku.Ukázky děl předčítají samotní autoři, většina projektu mimo školu.
Cíl činnosti: Cíl: vytvoření scénické hry k danému tématu na základě úryvků z něm. a čes. knih 80. let, využití hereckých schopností, práce s technikou.
Výstup/práce žáka: Žák neodevzdává žádný referát, na konci projektového týdne by měla být jediným výstupem scénická hra v německém jazyce a její prezentace popř. nahrání na video. Práce ve skupině, ne individuální práce.
Finanční požadavky: 0,-
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 20
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Studentský filmový klub 2008
Vedoucí: Bjaloň
Další učitelé: Freibergová
Charakteristika: Během projektového týdne zhlédnou studenti v pronajatém kinosále 4 filmy různých žánrů. Studenti si připraví prezentace vybraných osobností světové kinematografie (nutno odevzdat v předstihu do 7. května), budou diskutovat o zhlédnutých filmech a napíší eseje na zadaná témata (v pátek 16. 5. ve škole.) Studenti se budou podílet na výběru filmů pro dva promítací dny formou ankety - anketní lístky s nabídkou filmů budou připraveny 14. a 15. dubna v kabinetě F8. Při výběru filmů hraje prvořadou roli snaha seznámit studenty s tvorbou výrazných režisérských osobností.
Cíl činnosti: -uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie; -získat zájemce o náročnější filmovou produkci; -kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech; -nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic. Výstupem budou prezentace osobností světové kinematografie, eseje a referáty na zadaná témata.
Výstup/práce žáka: Příprava prezentací režisérských osobností – nutno odevzdat ke dni 7. 5. 2008 (4 studenti) Další eseje a referáty - vypracování ve škole 16. 5. 2008 Kritéria klasifikace: jako u slohových prací; výsledek lze zahrnout do klasifikace předmětu ČJL Témata zadají garanti projektu (viz níže)
Finanční požadavky: Účast 1 žáka 100,- Kč (pronájem kinosálu), každý hradí sám do 30. 4. 2008.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 45
Zpět na seznam

Název: Týden bulvárním žurnalistou
Vedoucí: Koníř
Další učitelé: Konířová
Charakteristika: V průběhu týdne budou žáci vytvářet články do fiktivního bulvárního časopisu. Vytvoří i grafickou podobu časopisu včetně fotografií.
Cíl činnosti: Žáci vytvoří vlastní bulvární časopis. Na základě analýzy tuzemského bulvárního tisku a vytvoření vlastního bulvárního obsahu si žáci hlouběji uvědomí manipulaci s informacemi a celkovou podtstatu fungování těchto médií.
Výstup/práce žáka: Žáci budou pracovat na konkrétních článcích a grafických návrzích jednotlivých stran, počet stran bude upřesněn na základě počtu přihlášených žáků, jednotlivá témata a rubriky po dohodě se samotnými žáky.
Finanční požadavky: Finanční náklady budou minimální, max. do 50 korun na žáka.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: Mutující němčinou až do Saského Švýcarska aneb Deutsch oder Denglisch?!
Vedoucí: Rybář
Další učitelé: -
Charakteristika: Je němčina zkamenělý jazyk a středověké zombie? Nebo naopak mutant měnící se rychlostí "ICE", kterého za pár let vůbec nepoznáme?! Na tuto otázku si odpovíte sami v mém projektu: vlastním bádáním a detektivní prací (v různých časopisech, novinách, karikaturách, reklamě, písničkách, televizních zprávách, reportážích), jejíž výsledky si sami ověříte u rodilých mluvčích v Saském Königsteinu. A za odměnu a dobrou práci - pokud si jí zasloužíte:) - společně navštívíme pevnost Königstein s úchvatným výhledem do celého Saského Švýcarska.
Cíl činnosti: Po pěti dnech projektu byste měli být bohatší o zkušenosti i o vlastní názor na vývoj a tendence němčiny, které vám pomohou jak při ústním projevu, tak i v písemném, rozšíříte si slovní zásobu. Sami si vyzkoušíte, jak dobře jste schopni komunikovat s rodilými mluvčími v Německu a zjistíte jejich názor na "mutantní" němčinu. Tedy všechno věci, které nenajdete v žádné učebnici, protože se týkají každodenního reálného života.
Výstup/práce žáka: Krátký pís.referát (skladající se z: 1) vlastní shrnutí projektu a poznatků včetně vlastního názoru-1 str. A4 2) doplněné o tabulky a grafy odrážející zjištěné informace- na této části můžete pracovat ve dvojicích/trojicích)
Finanční požadavky: Bus: cca. 200 Kč, vstup na pevnost Königstein 4€, český audioprůvodce 2,50 €. CELKEM TEDY ASI 400 KČ. Každý hradí sám.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: Experimenty ve fyzice, exkurze
Vedoucí: Gromanová
Další učitelé: Tintěrová (1/2), Liláková (1/2)
Charakteristika: Návštěva meteorologické stanice Milešovka
Návštěva sluneční elektrárny Habuš (Úštěk)
Práce s elektrotechnickou stavebnicí Logitronik 02, seznámení s logickými obvody
Samostatné sestrojení některých pomůcek a zařízení (nejen) z meteorologie, popř. sestrojení vlastních elektronických obvodů

Možnost realizace vlastních nápadů a projektů z oblastí fyziky
Cíl činnosti: Sestavení složitějších elektrických obvodů, seznámení s logickými obvody
Porozumění různým zařízením nejen z meteorologie
Pochopení získávání sluneční energie
Výstup/práce žáka: Vypracovat 1 úkol z níže uvedených oblastí a jeho závěrečná prezentace.
oblasti:
výroba zařízení, pomůcek z oblasti mechaniky,termiky (meteorologie),
elektronika (vymyslet popř. sestrojit složitější obvod),
realizace vlastního nápadu

Obtížnost zadaného úkolu bude přizpůsobena individuálním schopnostem konkrétního žáka.
Finanční požadavky: Milešovka - max. 140,- Kč (podle počtu žáků)
Úštěk - max 220,- Kč (v ceně zahrnut i oběd v místní restauraci)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 25
Zpět na seznam

Název: EPRATE II
Vedoucí: Sokol
Další učitelé: -
Charakteristika: Projekt je zaměřen na ekologii a turistiku. Je organizován ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko. Jedná se o volné pokračování loňského úklidu Kamenice. Kromě „úklidu“ jsou plánovány přednášky a exkurze do Národního parku. Projekt je určen pro „odolné“ žáky, neboť se počítá se spaním pod stanem, delšími pochody (včetně nočního), úklidem koryta řeky atd. Kromě „odolnosti“ po žácích požaduji, aby měli k dispozici jízdní kolo a bylo jim více než patnáct let. Jízdní kolo je nutné z důvodu zvýšení mobility v dané oblasti. Zájemci budou moci cestu na naši základnu absolvovat na kole.
Cíl činnosti: Žáci se zapojí do praktické ochrany přírody Národního parku. Při exkurzích a přednáškách se dozví informace o ochraně přírody a Národním parku.
Výstup/práce žáka: Každý žák bude na webových stránkách projektu publikovat text popisující jeden den z projektového týdne.
Finanční požadavky: Žáci si budou hradit cestu na základnu (v případě jízdy na kole zdarma). Ubytování je předběžně dohodnuto zdarma, ale ještě není stoprocentně potvrzeno. Stravu si žáci budou hradit sami.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet: 15
Zpět na seznam

Název: Britská a americká literatura ve filmu
Vedoucí: Mátlová
Další učitelé: -
Charakteristika: Každý den si představíme jednoho britského nebo amerického spisovatele, jehož dílo bylo zfilmováno. Po shlédnutí filmu dílo po všech stránkách rozebereme a zhodnotíme, k dispozici budou také ukázky z knih pro srovnání s filmovým přepracováním. Projekt bude probíhat ve spolupráci s Britskou radou v ÚL.
Cíl činnosti: Ve skupinách vytvoříme prezentace o jednotlivých autorech, seznámíme se s některými díly a jejich filmovými přepisy, zdokonalíme se v angličtině, získáme užitečné znalosti k maturitě.
Výstup/práce žáka: Ve skupinách - vytvoření prezentace o autorovi.
Finanční požadavky: 0 Kč
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: Zájezd do Paříže
Vedoucí: Holendová
Další učitelé: Fischer, (??)
Charakteristika: Návštěva Paříže a zámku ve Versailles. Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími památkami a dominantami hlavního města Francie, navštíví galerii Musée d'Orsay i královský zámek Ludvíka XIV. ve Versailles v blízkosti Paříže.
Cíl činnosti: Žáci se naučí základní orientaci v Paříži, poznají atmosféru města a seznámí se i s některými uměleckými díly, která byla Paříží inspirována.
Výstup/práce žáka: Žáci si povedou cestovní deník, na základě kterého doma vypracují stručnou prezentaci a hodnocení zájezdu.
Finanční požadavky: Předběžný odhad ceny (při nejnižším počtu účastníku) je 6 až 7 tisíc na jednoho účastníka. Cena je pouze předběžná a při vyšším počtu by cena byla pravděpodobně nižší.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 25
Maximální počet: 42
Zpět na seznam

Název: Chemické technologie - minulost a současnost
Vedoucí: Janovská
Další učitelé: Prchalová
Charakteristika: 1. den: Návštěva podniku SETUZA Ústí n. Labem, a.s. prohlídka provozu výroby biopaliva. Úkol pro žáky na 1. a 2. den: Zjistit předem na internetu informace o různých druzích biopaliv a možném využití biopaliv. 2. den: Návštěva Průmyslového lihovaru společnosti PLP v Trmicích. 3. den: Odjezd do Prahy, prohlídka Musea Kampa – Tváře skla, historická strojovna …. 4. den: Výlet na Komáří vížku u Krupky, návštěva štoly Starý Martin. Úkol pro žáky: Zjistěte na internetu, kdy byl zastaven důlní provoz a komu byl důl prodán. 5. den: Škola: zpracování zjištěných informací formou prezentace.
Cíl činnosti: Seznámit žáky se starými a moderními technologiemi.
Výstup/práce žáka: 1. Výstup bude mít podobu počítačové prezentace. 2. Budou do ní zapracovány jednotlivé úkoly z každého dne.
Finanční požadavky: Náklady na dopravu a vstupy do Musea Kampa a dolu Starý Martin – 500 - 600 Kč
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 18
Maximální počet: 30
Zpět na seznam

Název: UZAVŘENO - Poznáváme Anglii
Vedoucí: Vaňková
Další učitelé: Schorschová
Charakteristika: Poznávací zájezd do VB, pobyt v hostitelských rodinách.
Uzavřeno - k této akci se již nelze přihlašovat.
Cíl činnosti: Zdokonalení jazykových dovedností, reálie, zeměpisný a historický přehled, srovnávání různých kultur.
Výstup/práce žáka: Fotodokumentace s komentářem, vyplnění dotazníků - informace získávány od rodilých mluvčích.
Finanční požadavky: 7 690 Kč + kapesné
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 35
Maximální počet: 35
Zpět na seznam

Název: Přírodní krásy severozápadních Čech a Saského Švýcarska
Vedoucí: Ročková
Další učitelé: Tolde
Charakteristika: Pondělí - za romantikou Saského Švýcarska - skalní města (polezeme mj. po žebříku - jen pro nebojácné :-)), botanická zahrada TU Drážďany (i pro bojácné :-))
Úterý - dopoledne: stopy po těžbě vzácných nerostů v Krušných horách – Komáří vížka, štola Sv. Martina (7°C - teplé oblečení!), odpoledne: Podkrušnohorský zoopark, nocleh u Kamencového jezera v Chomutově
Středa - NPR Soos (aktivní dozvuky sopečné činnosti), Motýlí dům (živí i preparovaní motýli)
Čtvrtek - orchidejové louky na Bílých stráních u Litoměřic
Pátek - magmatická tělesa v kaňonu Labe – Vrkoč, Vaňovský vodopád
Cíl činnosti: Pozorování a dokumentování přírody a krajiny, práce s turistickou a geologickou mapou, určování přírodnin v terénu podle klíče, zhotovování digitálních fotografií (vlastní digitální fotoaparát vítán), tvorba pomůcek, které poslouží třeba při budoucí výuce biologie, geologie nebo zeměpisu, spousta zajímavých informací, na které není ve škole čas.
Výstup/práce žáka: Skupiny o max. počtu 10 žáků zhotoví v PowerPointu prezentaci, která bude zaměřena buď geologicky, nebo botanicky, nebo zoologicky. Bude obsahovat text i vlastní obrazové materiály a bude koncipována tak, aby ji bylo možno předvést i jiným žákům v rámci běžné výuky. V závěru prezentace pak bude uveden i postup při určování některé přírodniny (včetně výsledku).
Finanční požadavky: Při realizaci projektu s počtem žáků 40 připadá na 1 žáka částka 1.300,- Kč. Skutečná cena bude záviset na počtu přihlášených – při nižším počtu žáků by se musela zvýšit. Případný přeplatek bude vrácen. Cena zahrnuje dopravu, jeden nocleh, pojištění pro výjezd do zahraničí a veškeré vstupné. Stravu si každý zajistí individuálně. Protože je nutné objednat autobus i ubytování, žádáme studenty o zaplacení částky předem, aby bylo jisté, kolik studentů skutečně pojede. V případě absence nelze vrátit plnou částku (úhrada dopravy a ubytování).
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 30
Maximální počet: 42
Zpět na seznam

Název: Dějepisně-zeměpisná exkurze
Vedoucí: Nebřenský
Další učitelé: Doubrava
Charakteristika: V rámci naší exkurze poznáme region jižních Čech. Zaměříme se na historické památky tohoto kraje (mimo jiné i památky UNESCO) a přírodní zajímavosti. Exkurze bude probíhat od pondělí, návrat je plánován na pátek 16.5. v odpoledních hodinách.
Vybrané cílové lokality:
České Budějovice
zámek Hluboká nad Vltavou
Český Krumlov
Holašovice
Třeboňsko, jihočeské rybníky
Šumavský národní park a okolí
Cíl činnosti: Žáci se seznámí s historií regionu jižní Čechy Žáci si procvičí orientaci v terénu a práci s mapou Žaci písemně zpracují vybraný mikroregion z hledika geografie a historie
Výstup/práce žáka: - připravené referáty během exkurzí
- prezentace jihočeského regionu v ppt po zakončení projektu
Finanční požadavky: cca 2000,- Kč/žák, každý hradí sám.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 40
Zpět na seznam

Název: Turistickogeografický kurs
Vedoucí: Fibigerová
Další učitelé: Hrušková, Krupičková
Charakteristika: V rozsahu 5 dnů navštívíme spoustu krásných míst Pobaltí, 3 hlavní a další velká města, NP Trakai, park tisíců jezer v nádherné nepoškozené krajině a spoustu dalších kulturních památek z obalsti Pobaltí
Cíl činnosti: Poznání a fotografické zpracování oblastí, kam běžně necestujeme s rodinou
Výstup/práce žáka: ---
Finanční požadavky: 5700 - 6000,-, každý hradí sám
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: 35
Maximální počet: 44
Zpět na seznam

Název: Týden lidských práv
Vedoucí: Gunarová
Další učitelé: -
Charakteristika: Účastníci se prostřednictvím dokumentárních filmů seznámí s oblastmi, ve kterých jsou porušována základní lidská práva a sami se aktivně zapojí do celorepublikové kampaně "Tvůj podpis zastaví popravy".
Cíl činnosti: Rozpozná a pojmenuje problém, uvědomuje si jeho příčiny, dokáže navrhnout možné řešení.Prezentuje vhodným způsobem svou práci před publikem.Má možnost oslovit veřejnost a získat ji pro spolupráci při upozorňování na porušování lidských práv,pro podporu konkrétních obětí bezpráví.
Výstup/práce žáka: Zpracování podkladů pro samostatný výstup v rámci jednotlivých dnů.
Finanční požadavky: nic (max 2 jízdenky MHD)
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: Krásno v nás i kolem nás
Vedoucí: Kazda
Další učitelé: -
Charakteristika: Na základě získaných poznatků doma i cizině vytvořit výtvatné dílo
Cíl činnosti: Prohlédnout si zajímavé věci kolem nás, navštívit zajímavá místa u nás i v Německu. Vyfoti a výtvarně zpracovat získané materiály. Pokusit se o novou zajímavou výtvarnou techniku. Uspořádat výstavu vytvořených výtvarných děl.
Výstup/práce žáka: Žáci vytvoří soubor fotografií a výtvarných prací, společně uspořádají výstavu svých prací.
Finanční požadavky: Jízdné CR 200,-, SRN 400,- + vstupné, vše celkem do 1000,- Kč/žák
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Název: Tvořivé psaní a dramatizace
Vedoucí: Susová
Další učitelé: (Proběhne společně s projektem pro nižší ročníky - ved. Sýkorová)
Charakteristika: Žáci jsou zváni do Valdeku u Rumburka, kde budou tvořit své literární práce ( poezie, reportáže, líčení, rozhovory se zajímavými osobnostmi, povídky a fejetony nebo dramatizovat ukázky některých básní a divadelních etud, fotografovat, tvořit dokumenty)dle kulturně- turistických zážitků z cesty a pobytu v tomto kraji.
Cíl činnosti: Žáci na základě prožitku vytvoří na vybrané téma některý z nabízených slohových útvarů poblistického či uměleckého stylu. Aktivně se zúčastní jazykově dramatických etud a her, které budou zdokumentovány.
Výstup/práce žáka: Žák si vybere téma, slohový útvar a odevzdá jednu práci.
Finanční požadavky: Pobyt a plná penze ve Valdeku od Po do Čt asi 1000,-Kč, nutno počítat i s výdaji na dopravu. Bude upřesněno.
Určeno pro: starší žáky
Minimální počet účastníků: -
Maximální počet: 20
Zpět na seznam

Autor / vložil: vedoucí projektů / webmaster
Poslední úpravy: 01. 04. 2008
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster