Projekt - Erasmus Plus: DUO - Digitaler Unterricht On-line

(Digitální učební materiály k výuce německého jazyka)

Během dvouletého projektu DUO, na kterém se podílela vždy dvě gymnázia a jedna kooperující univerzita z Česka, Slovenska a Litvy, vytvářelo celkem 12 učitelů digitální učební materiály a aktivity pro online výuku, a to jak pro asynchronní použití (každý žák trénuje nezávisle na ostatních, například doma), tak pro použití synchronní (žáci společně soutěží a řeší online aktivity na mobilním telefonu nebo počítači ve stejný okamžik, např. během výuky ve škole při opakování nějakého maturitního tématu, gramatiky nebo při procvičování poslechu, čtení s porozuměním nebo vytváření vlastních nahrávek či psaných materiálů).

V kooperaci všech projektových partnerů vzniklo přes 500 různorodých, zajímavých, nápaditých a netradičních digitálních aktivit, které jsou zpřístupněné pro širokou veřejnost kdekoli na světě. Vyučující z gymnázií ze všech tří zúčastněných zemí své aktivity vyzkoušeli během dvouletého projektu v rámci své vlastní pedagogické praxe ve svých třídách - toto praktické vyzkoušení a odborný dozor univerzitních vyučujících zajišťuje, že si každý zájemce o procvičování německého jazyka vybere odpovídající aktivitu podle:

  • své úrovně (A1 - C1),
  • žádaného tématu (od rodiny a zdraví, přes koníčky a volný čas až po mezilidské vztahy, životní prostředí a pracovní pohovor),
  • dovednosti, kterou chce procvičovat (reálie, interakce, poslech, slovní zásoba, překlad, mluvení, psaní, pravopis, čtení, gramatika),
  • široké palety online platforem, ve které je daná aktivita připravená (Bamboozle, Fake Whatsapp Chat, Flippity, H5P Audio Recorder, Branching Scenario, Collage, Crossword, Dialog Cards, Documentation Tool, Drag and Drop, Drag the words, Quiz, Sort the paragraphs, LearnHip, Kahoot, LearningApps, LearningSnacks, Lifeworksheets, Padlet, Quizlet, Socrative, Wheeldecide, Wordwall, You-Tube).

Za českou stranu jsme na vytváření digitálních učebních aktivit úzce spolupracovali s Univerzitou J.E.Purkyně a Gymnáziem Mikulov, kterým děkujeme za jejich rady, tipy a vynikající spolupráci. Doufáme, že se vytvořené a zpřístupněné aktivity budou líbit a pomohou spoustě zájemců, kteří se učí jazyk, popř. i učitelům, kteří mohou jakoukoliv aktivitu použít v rámci své vlastní výuky.

Koordinátorem celého projektu byla Univerzita Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Za naše gymnázium se na vytvoření přes 90 online aktivit podíleli: Mgr. Radek Rybář, Mgr. Jan Ešner.

Projektová webová stránka s informacemi o projektu a všemi pěti sty digitálními aktivitami.


 
Poslední úpravy: 20. 02. 2023
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster