Informace o přijímacím řízení na naši školu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční 30. listopadu 2022 ještě v budově Stavbařů 5!

Program:
15.30 zahájení
16.00 (jídelna) - informace o škole a přijímacích zkouškách, informace k prohlídce nové budovy školy
- ukázky možností vzdělávání a jednotlivých předmětů na naší škole
19.00 ukončení

Zájemcům o studium nabízíme také představení naší školy v elektronické podobě:

- film o škole "Virtuální den otevřených dveří" natočený našimi studenty,

- film o oboru "Aplikovaná chemie" natočený našimi studenty oboru aplikovaná chemie,

- video o průběhu rekonstrukce a dostavby naší druhé budovy, kam se škola po dokončení stavby přesune,

- reportáž k dokončované rekonstrukci naší školy natočenou ÚK - naším zřizovatelem.


Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2023/2024

Osmileté studium:

79-41-K/81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79-41-K/41 - gymnázium - přijímáme až 120 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28-44-M/01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68-43-M/01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)

Minimální počet žáků ve třídě - 25.


Informace k přijímacímu řízení

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Studium 1. termín 2. termín
Osmileté 17. 4. 2023 18. 4. 2023
Čtyřleté 13. 4. 2023 14. 4. 2023

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023.

Pro studium oboru Aplikovaná chemie je nutné lékařské potvrzení.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Podrobná kritéria pro osmileté gymnázium

Podrobná kritéria pro čtyřleté obory

Poslední úpravy: 31. 01. 2023
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster