Informace o přijímacím řízení na naši školu

Informace k prubehu statni prijimaci zkousky z matematiky na SS s maturitou

Інформація до державного вступного іспиту з математики в загальноосвітніх навчальних закладах


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří z epidemiologických důvodů letos neproběhne. Pokud to situace dovolí, bude možné realizovat individuální návštěvy (pravidla by byla stanovena na webu).

Věnujte prosím pozornost prezentaci naší školy:

- online prezentaci o Přijímacím řízení na naši školu pro školní rok 2022/2023

- film o škole "Virtuální den otevřených dveří" natočený pro tuto příležitost našimi studenty

- film o oboru "Aplikovaná chemie" natočený našimi studenty SOŠ

- video o průběhu rekonstrukce a dostavby naší druhé budovy, kam se škola po dokončení stavby přesune


Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2022/2023

Osmileté studium:

79-41-K/81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79-41-K/41 - gymnázium - přijímáme až 120 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28-44-M/01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68-43-M/01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)

Minimální počet žáků ve třídě - 25.


Informace k přijímacímu řízení

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny zkoušek

Na základě opatření ministra školství došlo k úpravě termínů konání jednotné přijímací zkoušky.

Studium 1. termín 2. termín
Osmileté 19. 4. 2022 20. 4. 2022
Čtyřleté 12. 4. 2022 13. 4. 2022

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2022.
A to na recepci školy (budova Stavbařů 5) v úředních hodinách:
PO a ST: 7.00-12.00, 12.30-16.00 hodin
ÚT, ČT, PÁ: 7.00-12.00, 12.30-14.30 hodin

O pololetních prázdninách 4. 2. 2022 je škola uzavřena. V době jarních prázdnin od 21. do 25. 2. 2022 pouze v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin.

Pro studium oboru Aplikovaná chemie je nutné lékařské potvrzení.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Kritéria pro přijímání ke vzdělávání - 4leté obory

Kritéria pro přijímání ke vzdělávání - 8leté gymnázium

Poslední úpravy: 06. 04. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster