Informace o praxi žáků odborných oborů vzdělání

Odborná praxe

Cílem realizace praxí je především poznání reálného pracovního prostředí. V souladu s platnými předpisy je se všemi poskytovateli praxí pro všechny obory - sociálními partnery školy - uzavřena "Smlouva o zabezpečení odborné praxe". V průběhu praxe žák vypracuje Záznam z praxe. S požadavky na jeho zpracování je seznámen před nástupem na praxi.

Odborná praxe oboru veřejnosprávní činnost probíhá ve 3. ročníku jako souvislá v rozsahu čtyř týdnů. Poskytovatele odborné praxe si žáci zajišťují sami (případně za pomoci tutora), vybraná místa musí být schválena školou. Podmínkou výběru místa praxe je přímá souvislost náplně práce s oborem studia.

Tutor praxe: Mgr. Křičková Markéta

V oboru aplikovaná chemie probíhá odborná praxe ve 3. ročníku v celkovém rozsahu 4 týdnů. Smluvně je zajištěna tři týdny na pracovištích regionálních odborných chemických firem. Jeden týden praxe zajišťuje škola formou environmentálních cvičení v terénu.

Tutor praxe: Ing. Šmejkal Jaroslav


 

Související stránky

Poslední úpravy: 02. 09. 2019
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster