Doučování žáků školy - Realizace investice 3.2.3 NPO

Zapojení do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy má za cíl podpořit výsledky žáků ve vzdělávání, které byly dotčeny nuceným uzávěrem škol v minulých dvou školních rocích. Na základě této investice bude žákům nabídnuta možnost doučování - žáci budou vybíráni dle doporučení ČŠI a dle zhodnocení jejich výsledků v průběhu vzdělávání v předchozích letech. Podpora je poskytována převážně žákům, kteří jsou znevýhodněni a zaostávají ve vzdělávání. Doučování povedou pedagogové naší školy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19.

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30. 08. 2023


 

Poslední úpravy: 04. 02. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster