Projekt - Desatero pro primární prevenci

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky.

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ, víceletých gymnázií a prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8-12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT.

Témata v programu: Užívání tabákových výrobků - Stalking - Týrání a zneužívání dětí - Užívání návykových látek - Domácí násilí - Alkoholismus - Šikana - Poruchy příjmu potravy - Sebepoškozování - Nelátkové závislosti.

Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.


 

Poslední úpravy: 10. 10. 2021
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster