Pěstitelské práce (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace Předmět pěstitelské práce byl na gymnáziu nově zaveden v roce 2008/2009. Jeho smyslem rozhodně není, jak by se mohlo zdát z názvu, udělat ze žáků rolníky, kteří se budou živit pěstováním brambor, lnu nebo pšenice. Jde o to, aby si vyzkoušeli, jak zacházet s živými organismy (předmět by se tedy spíše měl jmenovat Pěstitelské práce a základy chovatelství) a aby pochopili zákonitosti platící v umělých ekosystémech ("proč mi ta rostlina uschla, když jsem ji přece zaléval"). Předmět silně podporuje kreativitu - žáci tvoří výsadbové plány, vypěstují vlastní rostliny, vytvářejí aranžmá, provádějí řez dřevin aj. Učí se i jednoduše experimentovat (např. zjistit a ovlivnit vlastnosti půdy, štěpovat a řízkovat rostliny za různých podmínek, chránit rostliny před škůdci a chorobami) a nést odpovědnost za živé organismy (nejen o vypěstované rostliny, ale třeba i o akvárium s rybami a krevetkami). Předmět se vyučuje ve třídách sekunda a (od školního roku 2009/2010) tercie.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Témata k maturitní zkoušce

Z tohoto předmětu nelze maturovat.
Poslední úpravy: 01. 09. 2008
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster