Projekt - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. je partnerem projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0005 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu:
"Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.00/44.0005

Číslo a název oblasti podpory:
Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlašovatel:
MŠMT

Příjemce projektu:
Ústecký kraj

Termín realizace:
1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu je zapojeno celkem 12 středních škol a 61 spolupracujících základních škol ústeckého kraje.

Obsah projektu

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách. V těchto moderních učebnách získají žáci středních i základních škol možnosti seznámit se s přírodovědnými a technickými obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také probíhat vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze a to zejména do firem s technickým či přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi, které by mohli v budoucnu studovat.

Stránky projektu

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/osnova.asp?id_org=450018&id_osnovy=200513&p1=200513

Poslední úpravy: 12. 12. 2013
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster