Žákovský parlament

Fungování

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd celé školy. Každá třída má v parlamentu jednoho svého zástupce s právě jedním hlasem. Během schůzí se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd.

Podrobné informace o aktivitách žákovského parlamentu, aktuality, informace o jeho vedení, ale například i fotogalerii naleznete na oficiálních stránkách žákovského parlamentu.

Vedení Žákovského parlamentu

Předseda: Jan Nosek
Místopředa: Tomáš Malchus

Kontakt

Vaše problémy a připomínky zasílejte, prosím, na: parlamentgymul@gmail.com

Stanovy

Pravidla definující činnost a pravomoci Žákovského parlamentu jsou součástí Školního řádu (oddíl 8.), který najdete v části Důležité dokumenty školy těchto stránek.

Poslední úpravy: 04. 03. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster