Německý jazyk - Studentské setkání 2013

- v kooperaci se Zemskou centrálou pro politické vzdělávání (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung)

Čeští a němečtí žáci se vydají po stopách osudů několika jednotlivců do Terezína. Ze třídy G4B se ve dnech 3. – 6. října 2013 projektu zúčastní D. Průšová a D. Mach.

Cílem projektu má být společná spolupráce Čechů a Němců, jejichž osudy byli zásadně ovlivněny historickými událostmi. Ve středu zájmu budou stát příběhy německých a českých Židů, kteří společně žili v Čechách před okupací (v tomto případě speciálně v Praze), dále pak osudy Židů a "nepřátel režimu" obou národností v Praze a Terezíně v době nacistické okupace. Jeden takový příklad dramatického životního zvratu nás například zavede do deníku židovského mladíka Petra Ginze, který si můžou žáci předem prostudovat a získat tak určitý historický nadhled, který jim pak může pomoci i v pochopení současného světa. Německo-české dvojice nebo malé skupiny budou pod vedením i samostatně prozkoumávat Terezín.

Projekt se bude věnovat zkoumání vybraných životopisů obětí a viníků, návštěvám výstav, sledování dokumentů, vedení rozhovorů s dobovými svědky a srovnání osudů českých a německých židů v Praze a Terezíně. V centru zájmu semináře bude pozorování tehdejšího každodenního společného života, především u německých a českých židů v Praze před rokem 1939, stejně tak jako radikální zlom v jejich životě s příchodem nacistické okupace.

Historicko-výzkumné středisko vznikne přehledným zadáním výzkumných úkolů, které budou zpracovávány v malých skupinách. Práce v muzeu, stejně tak jako spolupráce s historiky a dobovými svědky umožní účastníkům projektu nahlédnout do životů jednotlivých obětí. K obohacení projektu poslouží zejména různé perspektivy českých a německých žáků. Dalším důležitým cílem tohoto setkání je poznání vrstevníků ze sousední země, což povede ke zvýšení kulturní a jazykové kompetence všech účastníků a výrazně podpoří zájem o další kontakt.

Autor / vložil: L. Měsíčková
Poslední úpravy: 26. 09. 2013
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster