Projekt EU - Mládež v akci

O projektu

Projekt Mládež v akci je jeden z programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Vypsán je pro období v letech 2007 až 2013.

Navazuje na předešlý program Mládež (2000 až 2006) a pokračuje v podpoře osvědčených opatření: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU.

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží.

Webové stránky projektu

www.mladezvakci.cz


Zapojení naší školy

Březen 2013 - Setkání s dobrovolnicí z Rakouska

V rámci semináře německého jazyka (4. ročníky) proběhlo setkání s Lenou Katzinger, dobrovolnicí z Rakouska, která pracuje v Ústí nad Labem v rámci projektu Colour workroom.

Září 2011 - Výměnný pobyt žáků v Polsku

Během týdenního pobytu ve středním Polsku si žáci třetího a čtvrtého ročníku procvičili nejen němčinu, angličtinu, ale také polštinu a ruštinu, protože se projektu EU "Mládež v akci" s tématem "Sport v jednotlivých zemích" účastnili také žáci z Německa, Polska a Bulharska.

Sedm dní bylo naplněno především sportem, ať už měřením sil ve fotbale, volejbale, stolním tenise, nohejbale, tenisu, minigolfu, projížďkou na kánoích či cvičením v posilovně, ale také výtvarně, protože výstupem z projektu byly plakáty mezinárodních týmů proti agresivitě ve sportu.

Jedním z vrcholů výměnného pobytu byla celodenní návštěva Poznaně, půlmilionové metropole (stolice) Velkopolska, kde jsme si mohli prohlédnout právě rekonstruovaný fotbalový stadion Lechu Poznaň, kde se bude příští rok konat fotbalové EURO 2012. Dalšími zastávkami byla bobová dráha, odpočinkový areál s jezerem "Malta" nebo prohlídka starého města (Rynku).

Opékání vuřtů, návštěva diskotéky či ochutnávání místních "specialit" byly nedílnou součástí našeho pobytu, při kterém nás doprovázelo krásné babí léto a nepopsatelné salvy smíchu.

V projektové spolupráci bychom rádi pokračovali a uskutečnili další setkání, na podzim 2012, u nás, na úpatí Krušných hor a Českého středohoří.
(R. Rybář)

Fotogalerie z pobytu v Polsku

Poslední úpravy: 24. 03. 2013
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster