Projekt Tragická místa paměti

Zaměření projektu

V tomto projektu se zabýváme tématem nakládání s historií a historickými fakty spojenými s rozpadem soužití Čechů a Němců v českých zemích. Chtěli bychom nabídnout způsob, kterým může tuto nepříliš známou část historie vlastní země odkrývat dnešní mladá generace. Rádi bychom zmapovali cestu soužití českého, německého a židovského obyvatelstva v těch místech severních Čech, kde došlo k výrazným násilnostem ať už za druhé světové války nebo po ní, a která vedla přes obsazení Sudet německými vojsky v roce 1938 až po nucené vysídlení německých obyvatel po roce 1945.

Smyslem projektu není, aby studenti objevili historická fakta, která ještě žádný historik neobjevil. Jejich cílem je svobodně, svýma očima zpracovat tehdejší události a tento pohled zpříštupnit široké veřejnosti. Věříme, že spolu s poznáváním místní historie, získají ke svému regionu také silnější vztah a budou pro něj někdy v budoucnu ochotni se více zasadit.

Realizace projektu

Projekt byl zahájen v prosinci 2008 a jeho konec je plánován na srpen 2010.

Školní koordinátoři projektu

Luboš Nebřenský, Mgr. Radek Rybář

Organizace a zajištění projektu

Ve všech krocích projektu je žákům i školním koordinátorům k dispozici podpora ze strany organizátorů - občanského sdružení Antikomplex a obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum a také podpora ze strany historiků Filosofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

Webové stránky projektu

www.mistapameti.cz

Další informace na našem webu

Poslední úpravy: 04. 10. 2009
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster