EU Comenius - projekt "Život minorit s námi, nebo vedle nás?"

Dvouletý projekt je zaměřen na práci s minoritami a seznámení se s jejich životem a prací.

Každá z osmi účastnických zemí si zvolila vlastní minoritu, o které referovala a se kterou seznámila ostatní. Projekt se nezaměřoval na minority pouze etnické, ale seznámili jsme se i se skupinami náboženskými, kulturními, nebo sociálními a handicapovanými.

Účastníci mapovali minority ve svém okolí, vytvářeli prezentace o jejich životě. Příslušníci minorit se přímo účastnili výjezdů k partnerům do zahraničí, předváděli své aktivity nejen v cizině, ale i na prezentaci doma. V každé účastnické zemi bylo jiné téma – tanec, hudba, umění, záliby, historie, tradice.

Studenti i učitelé měli možnost poznat práci a prostředí na partnerských školách, podívali se na zajímavá místa v jednotlivých zemích. Všichni partneři se snažili o maximální vstřícnost, a přispěli tak k celkové skvělé atmosféře a příjemnému pracovnímu prostředí.

Ve všech zemích se projekt promítl i přímo do výuky a seznámili se s ním i další studenti jednotlivých škol. Velkým přínosem bylo i ubytování studentů v hostitelských rodinách, a studenti si tak nejen procvičili cizí jazyky, ale účastnili se i života v hostitelských rodinách.

Na projektu se účastní osm zemí Polsko, Slovensko Maďarsko, Turecko, Řecko, Itálie, Německo a Česká republika.


"Life Of Minorities With Us Or Alongside Us"

It is a two-year multilateral project. The participating countries are Poland, Slovakia, Hungary, Turkey, Greece, Italy, Germany and the Czech Republic.

The project focuses on activities revolving around minorities and their daily life. Each of the participating countries have been working with a particular kind of minority. Students tell others about their culture, history and contemporary life.

The project does only deal with ethnical minorities. It also works with religious, cultural, social or mentally handicapped groups. The Czech team has been presenting the culture of our Vietnamese students. The ongoing cooperation between our students and mentally disabled students from a neighbouring special needs school has been highlighted .

Students have been making research of minorities in their neighbourhood in order to give presentations. Members of minorities have also been invited to travel to partners´ meetings. Everybody has enjoyed their presentations on their culture both abroad and at home.

Each partners´ meeting focuses on a different topic - dance, music, arts, hobbies, history or customs. Furthermore, all participants are invited to take a closer look at the hosting school´s working policy. Trips to places related to minorities are also organised.

So far, all partners have showed a great hospitality and thus contributed to a very pleasant working atmosphere.

The project is being implemented into the curricula of the participating schools. Students from other local schools have already been invited to take part in the project on a number of occasions.

There is one more aspect to most Comenius projects. The visiting students usually stay at hosting families. All the students brave enough to host or to be hosted have enjoyed the opportunity to acquire invaluable language and social skills.

Související stránky

Poslední úpravy: 30. 07. 2014
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster