MDGs - Média pro Rozvojové cíle tisíciletí

originální název: Media for Millenium Development Goals

projekt Evropské komise

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí, vzájemných vazbách mezi EU a rozvojovými zeměmi, pomoci zejména mladým lidem osobně se zapojit do vzdělávací a informační kampaně a podpořit jejich zájem o občanskou společnost. Kampaň je realizována pomocí multimediálních propagačních nástrojů a cílena k implementaci rozvojové problematiky do vzdělávání na středních školách.

Účast na projektu nabízí možnost osobního rozvoje v oblasti dovedností a práce s multimediální technikou, práce v oblasti žurnalistiky, médií, rozvojových studií či mezinárodních vztahů, jakož i posílení znalostí o MDGs a rozvojové problematice. V neposlední řadě se v projektu otevírá i možnost k navázání mezinárodních kontaktů a mezinárodní spolupráci studentů.

"Chceme tímto projektem pomoci rozšířit informovanost o tom, co dělají různé organizace a sdružení u nás v oblasti rozvojové spolupráce, jak se komu daří pomáhat - i jak se kde nedaří. Projekt je koncipován především pro mladé lidi, protože bychom je rádi přivedli k zájmu o společensky prospěšné aktivity, občanskou společnost a palčivé otázky dneška. Naším záměrem je snaha proměnit často v různých podobách skloňovaný pojem 'odpovědnost jedince' ve skutečnou akci", říkají Zdeňka Stará, předsedkyně EDUCONu a Dagmar Trkalová, koordinátorka kampaně Česko proti chudobě.

Zapojení našich žáků a učitelů

Skupiny žáků na 12 středních školách v České republice (včetně té naší) budou v rámci projektu pracovat na tvorbě multimediálních materiálů o rozvojové problematice. Na naší škole se žáci mohou zúčastnit mediálního kurzu, který je realizován formou dobrovolných seminářů vedených absolventem naší školy a v současné době jedním z 6 lídrů projektového týmu Vaškem Formánkem ve spolupráci s učiteli kabinetu IVT. Kurz se skládá z 6-8 seminářů, které probíhají od února do června 2011. Během seminářů se účastníci seznámí se základy práce s kamerou a střihem záznamu. Dozví se, jak vypadá a vyzkouší si vlastní natáčení reportáží a dalších zpravodajských útvarů. V rámci projektu se žáci naší školy mohou podílet na organizaci benefičních koncertů, výstav, besed o rozvojových zemích či se zúčastnit zajímavých exkurzí a dalších akcí. Vybraní žáci budou pozváni na národní mediální workshop, kde budou spolupracovat s předními osobnostmi české dokumentaristiky, žurnalistiky a rozvojových studií.

Realizátor a financování projektu

Evropský projekt "MDGs - Média pro Rozvojové cíle tisíciletí" v ČR realizuje o.s. EDUCON, jako jeden z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě, od března 2010 do února 2012. Projekt je financován Evropskou komisí a v České republice i Ministerstvem zahraničních věcí. Na evropské úrovni spolupracuje s partnerskými organizacemi v Polsku a na Kypru.

Poslední úpravy: 15. 02. 2011
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster