Malé granty

        

Ředitel Gymnázia dr. Václava Šmejkala vyhlašuje grantové řízení pro žáky

Kdo chce, ten může

Témata pro žákovské projekty

 1. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do zájmové činnosti žáků
 2. Příprava kulturní nebo sportovní akce
 3. Setkání žáků a učitelů partnerských škol
 4. Příprava netradičních metod ve výuce aneb Žáci vzdělávají učitele

Důležité termíny

 • 10. ledna 2007 - konzultace pro zájemce
 • 30. března 2007 - termín odevzdání projektů - zadost_mg_gym-ul.rtf (50,4 kB)
 • 25. dubna 2007 - vyhlášení vítězných projektů
 • 1. května - 15. června 2007 - období pro realizaci projektů
 • 30. června 2007 - odevzdání závěrečné zprávy

Okruh žadatelů o podporu Malých grantů

Každý žák nebo skupina žáků Gymnázia dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem. Doporučená velikost projektového týmu 3 - 5 osob. Součástí týmu musí být i garant z řad učitelů gymnázia. Ten nesmí zasahovat do přípravy projektu, plní pouze kontrolní funkci, zejména dohlíží na účelné použití svěřených finančních prostředků v případě, když projekt získá podporu MG.

Výše finančního příspěvku

V grantovém řízení bude rozděleno 60 000 Kč mezi 10 nejúspěšnějších projektů. Maximální výše příspěvku pro jednotlivé granty není stanovena. Žáci můžou spolufinancovat projekt i z jiného zdroje (vyjma jiného grantu nebo projektu). Projekt může být podpořen i nižší částkou, než bude uvedena ve finančním plánu.

Bonus: pokud se projektovému týmu podaří sehnat pro realizaci svého projektu prostředky z jiných zdrojů (vyjma jiného grantu nebo projektu), podpoří škola grant z vlastních zdrojů až do výše 5 000 Kč.

Důvody, pro které nemohou být projekty podpořeny

 • ve finančním plánu projektu je zahrnuta mzda realizátorů
 • projekt obsahuje položky zjevně nesouvisející s ideou MG
 • předkládaný projekt je součástí jiného grantu nebo projektu financovaného z jiného zdroje

Důvody, pro které nebudou projekty zařazeny do grantového řízení

 • projekt byl podán po termínu (30. března 2007)
 • zjevné formální nedostatky
 • projekt nebyl podán v 5 tištěných provedeních a 1 elektronickém na CD

Předběžná kritéria pro posuzování projektů

 • Dodržení zadaného tématu.
 • Udržitelnost (opakovatelnost) projektu.
 • Velikost cílové skupiny musí přesahovat počet 20 osob.
 • Získání dalších zdrojů k realizaci projektu.

Důležité informace o Malých grantech

 • Žákovské projekty budou realizovány s finanční podporou společnosti T-Mobile Česká republika v celkové výši 60 000 Kč.
 • Žákovské projekty jako součást tzv. Malých grantů připravených společností Aisis Kladno.
 • Projekt Malé granty je realizován v Ústeckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji.
 • Ze 132 potenciálních zájemců o spolupráci si vybrali společnosti Aisis a T-Mobile 10 škol v těchto krajích - mezi nimi i Gymnázium dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem!
 • Cílem Malých grantů je vytvoření systému, kdy žáci můžou připravovat projekty sloužící k rozvoji místních komunit.
 • Hlavní prioritou Malých grantů je udržitelnost jednotlivých projektů, tedy zahájení takových akcí, které v blízké budoucnosti budou realizovány bez výše uvedené finanční podpory.

Realizační tým Malých grantů

 • Michal Šidák, ředitel školy, koordinátor
 • Vladimír Kazda, učitel školy
 • Ondřej Černý, učitel školy
 • Nikola Bohmová, žákyně školy

Pozor, toto není komise, která bude vyhodnocovat předložené projekty!

 

Projekt Malé granty je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Od svého vzniku je realizován se společností Aisis Kladno ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic, a. s.

Poslední úpravy: 02. 01. 2007
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster