Školní knihovna

Žákovská knihovna - budova Stavbařů 5

Žákovská knihovna nabízí výběr některých titulů ze základní četby pro žáky naší školy. Nabízí přibližně 2 000 kusů knih, většinou beletrie, od dětské literatury počínaje a náročnými díly světové literatury konče. Některé tituly se vyskytují ve více výtiscích, aby se knihy mohly využívat v hodinách českého jazyka. Tituly, které nejsou dostupné v naší knihovně, si žáci mohou vypůjčit v Severočeské vědecké knihovně, se kterou spolupracujeme formou exkurzí, soutěží a přednášek. Vodítkem pro doplňování knihovního fondu je školní seznam literárních děl k ústní části státní maturity.Žáci musí v rámci zkoušky prokázat znalost 20 literárních děl. Konkrétní tituly ke zkoušce jsou zveřejněny na tomto webu. (Viz stránka předmětu ČJ.)

Knihy je možno si zapůjčit na dobu 6 tydnů.

Řád žákovské knihovny.

Vedoucí žákovské knihovny je Jana Susová.

Výpůjční doba žákovské knihovny
Pondělí 8.00 - 8.35 hod 14.00 - 14.20 hod
Středa 8.00 - 8.30 hod  
Pátek 10.15 - 10.30 hod  

Učitelská knihovna - budova Stavbařů 5

Učitelská knihovna je umístěna ve dvou místnostech spolu s žákovskou knihovnou. Slouží hlavně vyučujícím, ale i žákům. Obsahuje především naučnou literaturu, v přírůstkovém seznamu je zapsáno přes 5497 titulů. Jsou řazeny podle jednotlivých předmětů. Velká část titulů je ale umístěna přímo v odborných kabinetech, či učebnách.

Vybavování knihovny není záležitostí pouze učitelů českého jazyka a literatury, ale všech vyučujících. V rámci možností se knihovna snaží udržet krok se současnou nabídkou literatury všech oborů. V roce 1997 byl knižní fond rozšířen řadou zajímavých titulů z knihovny bývalého krajského pedagogického ústavu. Díky tomu lze u nás najít celou řadu zajímavých titulů, které nejsou dostupné v jiných knihovnách.

Vedoucí učitelské knihovny je Simona Sýkorová.

Žákovská knihovna - budova Stará 99

Knihovna se budově odloučeného pracoviště ve Staré ulici 99 nachází v kabinetě č. 323. Žákům můžeme půjčit zejména knihy, které souvisí se seznamem knih potřebných k maturitě.

Půjčuje se v době přestávek v pondělí, čtvrtek, pátek 7.30-13.00 hod, v úterý a ve středu 10.30-13.00 hod.

Knížky půjčujeme na dobu, kterou žák potřebuje k přečtení.

Knihovnu má na starosti Alena Knotková.

Poslední úpravy: 15. 01. 2013
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster