Kalendář akcí

Datum (od - do) Událost
01. 09. 2022
Zahájení školního roku 2022/2023
proběhne v budově Stavbařů 5 podle následujícího časového schématu:

- osmileté gymnázium (prima) v 8.00 hod.
- první ročníky čtyřletého gymnázia v 8.15 hod.
- první ročníky oborů veřejnosprávní činnost a aplikovaná chemie v 8.30 hod.
- ostatní třídy začínají 2. vyučovací hodinu (tj. od 8.35 hod.)

01. 09. 2022
Upozornění školní jídelny
výdej obědů upraven pro den 1. září na dobu od 10.00 do 13.00 hod.
05. 09. 2022 - 08. 09. 2022
Adaptační/seznamovací kurzy pro žáky prvních ročníků
v termínech: 5.+ 6. 9. (G1A, G1B) // 6.- 7. 9. (G1C, V1A, V1B) // 7.- 8. 9. (prima, C1A).
09. 09. 2022
Jdeme do divadla - představení Sluha dvou pánů od C. Goldoniho
zúčastní se vybrané třídy (G1A, G1B, G1C, O2, O6, C1A, V1A, V1B) divadelní představení se uskuteční v Městském divadle v Mostě. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
14. 09. 2022
Burza učebnic
12 - 14 hod.
19. 09. 2022 - 20. 09. 2022
Projektové dny
třídy se účastní projektů podle pokynů třídních učitelů.

Upozornění školní jídelny:
Vydávání obědů v projektových dnech od 11.30 do 13.30 hodin.

30. 09. 2022
Školní seznam literárních děl - ústní maturitní zkouška - český jazyk a literatura
byl aktualizován školní seznam četby - pro všechny obory celkem 145 knih (všech 143 titulů z loňska zůstává).

Nově zařazeny 2 tituly:
Haddon, Mark: Podivný případ se psem
Spiegelman, Art: Maus

Viz Školní seznam literárních děl na stránce českého jazyka a literatury naší školy.

05. 10. 2022 - 05. 11. 2022
Výstavy vzdělávání a nabídek oborů vzdělávání
účastníme se akcí k prezentaci škol a nabídky oborů vzdělávání v Ústí nad Labem, Děčíně a Litoměřicích. Těšíme se na vaši návštěvu na našem stánku.

Momentky z akcí...

26. 10. 2022 - 27. 10. 2022
Podzimní prázdniny
pro žáky školy.
28. 10. 2022
Státní svátek ČR
09. 11. 2022
Třídní schůzky
  • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
  • od 16.30 hod. - jídelna školy - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu ze tříd prima, sekunda, tercie, sexta, G1A, G1B, G1C a G2A;
  • od 17.00 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
  • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

17. 11. 2022
Státní svátek ČR
18. 11. 2022
Ředitelské volno
pro žáky školy.
21. 11. 2022 - 25. 11. 2022
Testování ČŠI (Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání)
- první ročníky gymnázia a kvinta (finanční gramotnost) a druhé ročníky gymnázia, aplikované chemie a sexta (čtenářská gramotnost).
29. 11. 2022
Olympiáda v českém jazyce
školní kolo (I., II. kategorie) - učebny U3 a U3a - 1. a 2. vyučovací hodina (7.40 - 9:30)
30. 11. 2022
Den otevřených dveří
v budově Stavbařů 5

Program:
15.30 zahájení
16.00 (jídelna) - informace o škole a přijímacích zkouškách, informace k prohlídce nové budovy školy
- ukázky možností vzdělávání a jednotlivých předmětů na naší škole
19.00 ukončení

Zájemcům o studium nabízíme také představení naší školy v elektronické podobě:

- film o škole "Virtuální den otevřených dveří" natočený našimi studenty,

- film o oboru "Aplikovaná chemie" natočený našimi studenty oboru aplikovaná chemie,

- video o průběhu rekonstrukce a dostavby naší druhé budovy, kam se škola po dokončení stavby přesune,

- reportáž k dokončované rekonstrukci naší školy natočenou ÚK - naším zřizovatelem.

21. 12. 2022
Vánoční akademie naší školy
v kině Hraničář

V dopoledních hodinách proběhnou 2 představení pro žáky gymnázia.
Od 17 hodin se koná představení pro rodiče, vstupné dobrovolné.

Hlavní organizátor: S. Rezková.

23. 12. 2022 - 02. 01. 2023
Vánoční prázdniny
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího roku 2023 pak zejména pevné zdraví, ale také štěstí a mnoho úspěchů!
18. 01. 2023
Zeměpisná olympiáda - školní kolo
kategorie D (střední školy) proběhne v učebně U3 od 14. do 15. hodiny (prezence od 13.45 hodin).

Zájemci se přihlašují v kabinetě E12 (u H. Bystroňové) do pátku 13.1.2023 do 10.30 hodin.

01. 02. 2023
Bobřík informatiky - Ústřední kolo soutěže
pro Ústecký kraj.

Přibližně 30 nejúspěšnějších soutěžících ze středních škol Ústeckého kraje v kategorii Senior se zúčastní ústředního kola soutěže, při kterém poměří své schopnosti a znalosti z informatiky mezi sebou i s ostatními z celé ČR. Nejlepší z jednotlivých krajů získají věcné ceny.

Ústřední kolo pro všechny postupující z Ústeckého kraje probíhá na naší škole.

Rozlišení záznamů v kalendáři:

  • minulé události
  • události v 7 nejbližších dnech
  • budoucí události
Poslední úpravy: 31. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster