Kalendář akcí

Datum (od - do) Událost
01. 09. 2022
Zahájení školního roku 2022/2023
proběhne v budově Stavbařů 5 podle následujícího časového schématu:

- osmileté gymnázium (prima) v 8.00 hod.
- první ročníky čtyřletého gymnázia v 8.15 hod.
- první ročníky oborů veřejnosprávní činnost a aplikovaná chemie v 8.30 hod.
- ostatní třídy začínají 2. vyučovací hodinu (tj. od 8.35 hod.)

01. 09. 2022
Upozornění školní jídelny
výdej obědů upraven pro den 1. září na dobu od 10.00 do 13.00 hod.
05. 09. 2022 - 08. 09. 2022
Adaptační/seznamovací kurzy pro žáky prvních ročníků
v termínech: 5.+ 6. 9. (G1A, G1B) // 6.- 7. 9. (G1C, V1A, V1B) // 7.- 8. 9. (prima, C1A).
09. 09. 2022
Jdeme do divadla - představení Sluha dvou pánů od C. Goldoniho
zúčastní se vybrané třídy (G1A, G1B, G1C, O2, O6, C1A, V1A, V1B) divadelní představení se uskuteční v Městském divadle v Mostě. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
14. 09. 2022
Burza učebnic
12 - 14 hod.
19. 09. 2022 - 20. 09. 2022
Projektové dny
třídy se účastní projektů podle pokynů třídních učitelů.

Upozornění školní jídelny:
Vydávání obědů v projektových dnech od 11.30 do 13.30 hodin.

30. 09. 2022
Školní seznam literárních děl - ústní maturitní zkouška - český jazyk a literatura
byl aktualizován školní seznam četby - pro všechny obory celkem 145 knih (všech 143 titulů z loňska zůstává).

Nově zařazeny 2 tituly:
Haddon, Mark: Podivný případ se psem
Spiegelman, Art: Maus

Viz Školní seznam literárních děl na stránce českého jazyka a literatury naší školy.

05. 10. 2022 - 05. 11. 2022
Výstavy vzdělávání a nabídek oborů vzdělávání
účastníme se akcí k prezentaci škol a nabídky oborů vzdělávání v Ústí nad Labem, Děčíně a Litoměřicích. Těšíme se na vaši návštěvu na našem stánku.

Momentky z akcí...

26. 10. 2022 - 27. 10. 2022
Podzimní prázdniny
pro žáky školy.
28. 10. 2022
Státní svátek ČR
09. 11. 2022
Třídní schůzky
  • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
  • od 16.30 hod. - jídelna školy - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu ze tříd prima, sekunda, tercie, sexta, G1A, G1B, G1C a G2A;
  • od 17.00 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
  • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

17. 11. 2022
Státní svátek ČR
18. 11. 2022
Ředitelské volno
pro žáky školy.
21. 11. 2022 - 25. 11. 2022
Testování ČŠI (Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání)
- první ročníky gymnázia a kvinta (finanční gramotnost) a druhé ročníky gymnázia, aplikované chemie a sexta (čtenářská gramotnost).
29. 11. 2022
Olympiáda v českém jazyce
školní kolo (I., II. kategorie) - učebny U3 a U3a - 1. a 2. vyučovací hodina (7.40 - 9:30)
30. 11. 2022
Den otevřených dveří
v budově Stavbařů 5

Program:
15.30 zahájení
16.00 (jídelna) - informace o škole a přijímacích zkouškách, informace k prohlídce nové budovy školy
- ukázky možností vzdělávání a jednotlivých předmětů na naší škole
19.00 ukončení

Zájemcům o studium nabízíme také představení naší školy v elektronické podobě:

- film o škole "Virtuální den otevřených dveří" natočený našimi studenty,

- film o oboru "Aplikovaná chemie" natočený našimi studenty oboru aplikovaná chemie,

- video o průběhu rekonstrukce a dostavby naší druhé budovy, kam se škola po dokončení stavby přesune,

- reportáž k dokončované rekonstrukci naší školy natočenou ÚK - naším zřizovatelem.

21. 12. 2022
Vánoční akademie naší školy
v kině Hraničář

V dopoledních hodinách proběhnou 2 představení pro žáky gymnázia.
Od 17 hodin se koná představení pro rodiče, vstupné dobrovolné.

Hlavní organizátor: S. Rezková.

23. 12. 2022 - 02. 01. 2023
Vánoční prázdniny
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího roku 2023 pak zejména pevné zdraví, ale také štěstí a mnoho úspěchů!
18. 01. 2023
Zeměpisná olympiáda - školní kolo
kategorie D (střední školy) proběhne v učebně U3 od 14. do 15. hodiny (prezence od 13.45 hodin).

Zájemci se přihlašují v kabinetě E12 (u H. Bystroňové) do pátku 13.1.2023 do 10.30 hodin.

31. 01. 2023
Odevzdávání přihlášek ke vzdělávání
na recepci školy (budova Stavbařů 5) v úředních hodinách:

PO a ST: 7.00-12.00, 12.30-16.00 hodin

ÚT, ČT, PÁ: 7.00-12.00, 12.30-14.30 hodin

Úřední hodiny v době pololetních prázdninách 3. 2. 2023 a jarních prázdnin od 27. 2. do 1. 3. 2023 pouze od 8 do 12 hodin.

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2023 včetně.

Pro studium oboru Aplikovaná chemie je nutné lékařské potvrzení.

01. 02. 2023
Bobřík informatiky - Ústřední kolo soutěže
pro Ústecký kraj.

Přibližně 30 nejúspěšnějších soutěžících ze středních škol Ústeckého kraje v kategorii Senior se zúčastní ústředního kola soutěže, při kterém poměří své schopnosti a znalosti z informatiky mezi sebou i s ostatními z celé ČR. Nejlepší z jednotlivých krajů získají věcné ceny.

Ústřední kolo pro všechny postupující z Ústeckého kraje probíhá na naší škole.

23. 02. 2023
Projekt Den poezie - školní kolo recitačních soutěží Dětská scéna 2023 a Wolkrův Prostějov 2023
uskuteční se v učebně U3 a U3a od 8.30 hod.

Prezence všech soutěžících 8.00 - 8.15 v učebně U3a. Podrobnější informace o soutěžích podají učitelé českého jazyka. (S. Rezková)

29. 03. 2023
Třídní schůzky

od 16.30 hodin - v učebně U2 - schůzka zástupců HV SRPŠ
od 17.30 hodin - v kmenových učebnách tříd - schůzky rodičů s třídními učiteli
do 19.00 hodin - vyučující jednotlivých předmětů ve svých kabinetech podávají informace o prospěchu a chování žáků.

13. 04. 2023
Jedeme do divadla - představení Pygmalion od G. B. Shawa
v Divadle na Vinohradech v Praze

V roli Fredyho Hilla vystoupí bývalý žák našeho gymnázia Marek Lambora. Účastní se třídy G3A, G3B, 07, G2A, G2B, O6, C2A, C3A, V2A, V3A. Sraz všech zúčastněných bude v 7.00 hodin před Albertem na Severní Terase.

Podrobnější informace případně poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)

02. 05. 2023
Začátek společné (státní) části maturitních zkoušek

Spolu s přáním úspěšného absolvování nejen této části maturitních zkoušek přidáváme malou foto-vzpomínku na poslední zvonění čtvrťáků a oktávy, které si celá škola patřičně užila. Hodně zdaru!

03. 05. 2023
Výsledky přijímacího řízení - aktualizováno 22.5.2023
anonymizované výsledkové listiny (identifikace uchazeče dle kódu): Výsledky zveřejněné 3.5.2023:

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu / střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

03. 05. 2023 - 18. 05. 2023
Odevzdávání zápisových lístků
3. května až 18. května 2023 - v úředních hodinách v době 7.15-12.00 a 12.30-15.00 (ve středu do 16.00) hodin.
22. 05. 2023 - 23. 05. 2023
Ředitelské volno
pro žáky školy z důvodu ústních maturitních zkoušek.

Upozornění školní jídelny - strávnící, kteří v těchto dnech nemají v úmyslu odebrat přihlášené obědy, nechť si je nezapomenou odhlásit. Zároveň bude upravena doba výdeje obědů na 11.45-13.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

01. 06. 2023
Předávání maturitních vysvědčení
v budově Severočeského divadla na Lidickém náměstí - od 16.00 hod.

Budova divadla bude otevřena cca v 15.30 hod. Rodiče žáků jsou srdečně vítáni.

28. 06. 2023
Úvodní schůzka pro všechny rodiče budoucích 1. ročníků
proběhne již v AULE nové budovy v ul. Stará 99!

- od 15.30 hodin - osmileté gymnázium a čtyřleté gymnázium
- od 16.00 hodin - veřejnosprávní činnost a aplikovaná chemie

01. 07. 2023 - 03. 09. 2023
Hlavní (letní) prázdniny
Upozornění:

Z technických důvodů - přesun školy do nově rekonstruované budovy - bude po dobu prázdnin sekretariát otevřen pouze po telefonické domluvě, tel. 778442291 v čase 8 - 12 hod. Do odvolání ještě v původní budově v ul. Stavbařů 5.

Od 3. - 21. 7. 2023 a od 21. - 25. 8. 2023 sekretariát zcela uzavřen.

Vysvědčení, která si žáci nemohli vyzvednout poslední školní den, budou k dispozici v průběhu prázdnin dle výše uvedených propozic na sekretariátu školy.

28. 08. 2023 - 31. 08. 2023
Rozpis dodatečných a opravných zkoušek
za 2. pololetí šk. roku 2022/2023 (anonymizováno, jen iniciály jmen).

Rozlišení záznamů v kalendáři:

  • minulé události
  • události v 7 nejbližších dnech
  • budoucí události
Poslední úpravy: 31. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster