Ceník obědů ve školní jídelně

platný od 1.9.2022

žáci 11 - 14 let 35,- Kč
žáci od 15 let 40,- Kč
zaměstnanci školy 20,- Kč + 20,- Kč příspěvek z FKSP
ostatní strávníci 75,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2). Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb. tzv. Školský zákon, par. 24).

Možnosti platby stravného

Inkasem z účtu

Tato možnost vyžaduje zřídit svolení k inkasu u vaší banky - zároveň se následně již nemusíte o nic dalšího starat - každý měsíc k 25. bude vypočítána částka za stravné na následující měsíc a příslušná částka bude odečtena z vašeho účtu a automaticky přihlášeny obědy dle vašich stravovacích zvyklostí. Případné přeplatky z předchozích odhlášek jsou automaticky započítány před zadáním inkasa bance.

Další informace a formulář ke zřízení inkasa obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny

Převedením částky na kredit

V případě, že zašlete na speciální podúčet naší školy částku s přiděleným variabilním symbolem, bude vám tato částka připsána jako kredit pro objednávání obědů. Přihlášení obědů pro vámi zvolené dny si však musíte provést sami prostřednictvím webové aplikace na www.strava.cz (viz Odhlášky a výběr obědů) nebo v objednávacím terminálu u kanceláře vedoucí jídelny (pomocí identifikační karty/čipu).

Kredit vám bude připsán za následujících podmínek:

  • Částku zašlete převodem na účet číslo: 40184 - 088 28 38 349 / 0800 (vedený u České spořitelny, a. s.).
  • Částku bude možno jednoznačně identifikovat podle variabilního symbolu, který vám sdělí na požádání vedoucí školní jídelny - odpovídá číslu strávníka v evidenčním systému školní jídelny.
  • Došlé platby se budou do evidence stravného zapisovat hromadně 2x měsíčně (vždy k 15. a poslednímu dni daného měsíce) na základě bankovního výpisu z účtu. Proto je při zaslání peněz třeba počítat s tím, že kredit pro objednávání obědů může být k dispozici až se zpožděním - dle doby převodu peněz mezi bankami a obdržením pravidelného výpisu.

Hotově

Hotovostní platbu je možno uskutečnit osobně v provozní době kanceláře vedoucí školní jídelny.

Související stránky

Poslední úpravy: 13. 06. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster