Projekt "Podpora rozvíjení informatického myšlení"

Projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev (informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) reaguje na rapidně vzrůstající potřebu jak IT odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky.

V rámci projektu vznikají mj. podpůrné materiály pro realizaci inovované podoby výuky informatiky. Především se jedná o učebnice a metodické materiály. Jejich aplikovatelnost je ověřována na školách různého typu, podobně je výuka testována učiteli různých aprobací.

Stránky projektu Informatické myšlení

Na naší škole probíhá ověřování podpůrných materiálů ve vybraných hodinách informatiky ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.


 
Poslední úpravy: 26. 11. 2019
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster