Hudební výchova (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Cílem předmětu je rozvoj všech složek hudební výchovy s dominantním postavením pěveckých činností. V pěveckých činnostech dochází ke zdokonalování a rozvoji pěveckých dovedností. V pěveckém repertoáru jsou vedle písní lidových, písně folkové a písně ze známých muzikálů. V poslechových činnostech získávají studenti všeobecný přehled v jednotlivých stylech dějin hudby. V instrumentálních činnostech je kladen důraz na rozvoj rytmicko-melodického cítění. Dle zájmu studentů mohou být instrumentální činnosti obohaceny i o hru na kytaru.

Na škole působí také školní sbor Gauneramus (viz Studentské aktivity).

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Vybavení je na velmi dobré úrovni. Z hudebních nástrojů jsou k dispozici ve výuce klavíry, klávesy, kytary; ze smyčcových nástrojů housle, kontrabas; z dechových pak např. saxofon, klarinet aj. Bohatě jsou zde zastoupeny rytmické nástroje. K výuce pak ještě slouží bohatá zásoba CD nosičů z klasické i moderní hudby, CD přehrávače, videa, gramofon...

Témata k maturitní zkoušce

Hudba, tón a jeho vlastnosti; Hudební notace, stupnice; Intervaly, základy harmonie; Píseň; Základní hudební formy; Hudba a pohyb; Hudební nástroje; Nástrojová hudba; Národní hudba; Opera; Mistři písňové formy; Renesance; Baroko; Johann Sebastian Bach; Klasicismus; Wolfgang Amadeus Mozart; Ludwig van Beethoven; Romantismus; Novoromantismus; Bedřich Smetana; Antonín Dvořák; Impresionismus; Hudba 20.století; Géniové české hudby 20.století; Jazz a moderní populární hudba
Poslední úpravy: 02. 12. 2007
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster