Formuláře k žádostem a oznámením

Poznámky k formulářům

 • Potvrzení o studiu vyplňujte tak, aby potvrzení odpovídalo tomuto vzoru:

  Potvrzujeme, že žák Karek Novák,
  narozen 20. 9. 1996 v Ústí nad Labem,
  se vzdělává od 1. září ve školním roce 2011/2012 v 1. ročníku gymnázia v Ústí nad Labem.
  ...


 • Součástí žádosti o stejnopis vysvědčení vydaného naší školou je poplatek ve výši 100 Kč, který lze uhradit v hotovosti nebo převodem na účet č. 0882838349/0800. Informaci o způsobu platby uveďte na žádosti. Stejnopis je nutno vyzvednout osobně nebo na základě plné moci.

 • O individuální vzdělávací plán (IVP) žádají pouze ti žáci, kteří mají doporučení potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci, kteří mají doporučení pouze plánu pedagogické podpory (PLPP), žádnou žádost nepodávají.

 • Pokud žádáte o nástup do vyššího ročníku (nejste žáky jiné střední školy a nejedná se tedy o přestup), použijte formulář Přihláška ke vzdělávání ve střední škole (odkaz na stránky CERMAT). Doložte také ověřené kopie vysvědčení a pro studium oboru Aplikovaná chemie lékařské potvrzení.

 • Žádosti jsou vyřizovány ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.


Formuláře jsou k dispozici ve sdílené složce

Poslední úpravy: 28. 09. 2021
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster