Fotogalerie - Stop Motion animace (Projektové dny 2014)

Projektu se zúčastnilo 13 žáků. Práce na výstupech probíhala většinou ve dvoučlenných skupinách. Žáci ze septimy (kteří již měli předchozí zkušenosti s tvorbou médií z výuky na škole) byli zapojeni do projektu také jako „poradci“ pro žáky mladší. Podařilo se tak dosáhnout stejného efektu jako v předchozích letech, kdy si žáci předávají zkušenosti mezi ročníky.

Stručný průběh projektu:

  • 1. den – základní informace a seznámení s principy animace; tvorba scénářů a příprava dalšího dne dle zvolených námětů;
  • 2. den – pořizování materiálu pro vlastní animovaný film (práce ve skupinách);
  • 3. den – střih a sestavení výsledných výstupů z projektu – vzniklo 6 krátkých animací.

 
Poslední úpravy: 03. 06. 2014
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster