Fotogalerie - EU Comenius - Setkání v ČR

EU Comenius - projekt "Život minorit s námi, nebo vedle nás?"

Naše pracovní skupina se soustředila především na minoritu vietnamskou, ale pracovali jsme i s Romy a handicapovanými žáky ze speciálních škol.
Výjezdů se zúčastnilo 18 studentů. Celkem se uskutečnilo 40 mobilit.
Projekt se promítl i do výuky, kde se na něm podílelo více než 200 studentů. Studenti pracovali především v hodinách anglického jazyka, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Mnoho práce udělali studenti ve svém volném čase.
Na setkání v České republice se přímo podílelo 20 vyučujících a více než 100 žáků nejen z naší školy. Přijelo 22 učitelů a 21 žáků ze sedmi zemí.
K úspěšné realizaci setkání přispěli velkou měrou i rodiče našich žáků, kteří ubytovali zahraniční studenty a podíleli se na přípravě občerstvení.
Tématem setkání v Čechách byly volnočasové aktivity minorit. Pracovní dílny ve škole byly doplněny o vystoupení hudebních a tanečních skupin jednotlivých minorit. Studenti navštívili hejtmana ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, podívali se do skanzenu v Zubrnicích a do IQ parku v Liberci.
Setkání bylo zakončeno slavnostním večerem s bohatým kulturním programem.


Although the main focus of our team was on the Vietnamese minority, we also promoted activities of Roma students and students with special educational needs.
Eighteen students travelled abroad. Forty mobilities were carried out.
The project was implemented into the curriculum. More than 200 students worked in lessons of English, Czech, Music and Arts.
Twenty teachers and more than one hundred students participated the Czech partner meeting organizing activities for more the 40 teachers and students from partner schools. The Czech parents kindly offered accommodation to the visiting students. Furthermore, the parents helped prepare refreshment for the gala night.
Topic-wise, the Czech meeting revolved around free-time activities. The workshops at school were complemented by trips to Zubrnice and Liberec. The local authorities, including the governor Oldřich Bubeníček and the head of the Association of Ethnic Minorities Pavel Vodseďálek greeted our students and the 43 foreign project participants.
The meeting was concluded by a gala night hosting more than a hundred guests including the performers from a number of different ethnic minorities and the disabled.


 

Související stránky

Poslední úpravy: 30. 07. 2014
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster