Fotogalerie - Ústní zkouška - Německý jazykový diplom II. stupně

Deutsches Sprachdiplom, Stufe 2

Ústní část probíhá tradičně v lednu a tvoří ji dvě žákovské prezentace k aktuální problematice. Na základě dvacetiminutové přípravy musí žák zpracovat a potom během zkoušky stručně prezentovat nejprve zadanou neznámou problematiku. Potom se věnuje již předem připravenému libovolnému tématu, které se jakýmkoli způsobem vztahuje k Německu nebo jiné německy mluvící zemi. V rámci zkoušení před tříčlennou zkušební komisí žáci zároveň prokazují svou schopnost reagovat a dorozumět se v německém jazyce na požadované úrovni. Členy zkušební komise jsou dva vyučující naší školy a předsedou odborný poradce a koordinátor němčiny ze Spolkového úřadu pro zahraniční vzdělávání.


 

Autor / vložil: L. Měsíčková / webmaster
Poslední úpravy: 23. 01. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster