Protančíme noc - studentský ples (eTwinning)

V rámci platformy eTwinning s partnerskou školou na Slovensku (SOŠ obchodu a služeb Prievidza) žáci naší školy plánovali maturitní ples. Cílem bylo naučit žáky domlouvat se v mezinárodním prostředí, vyhledávat informace z různých zdrojů, plánovat, používat smysluplně ICT techniku.

Účastníci škol si předali své zkušenosti, nápady, videa, připravili se na rizika. Každá škola zapojila jednu třídu. V Čechách obor veřejná správa - třída V3A, na Slovensku cestovní ruch. Každá třída připravovala svůj ples a vzájemně si žáci předávali informace, podněty, příklady dobré praxe.

Výstupem je manuál, který bude k dispozici ostatním třídám na školách.

Webové stránky projektu třídy V3A Protančíme noc - studentský ples

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (IKT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Webové stránky eTwinning

Poslední úpravy: 06. 04. 2016
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster