Německý jazykový diplom II. stupně

Deutsches Sprachdiplom, Stufe 2

Již od školního roku 2000/2001 skládají žáci na naší škole náročnou zkoušku pro získání Německého jazykového diplomu II. stupně. Dodnes ji vykonalo na této škole již opravdu mnoho žáků a naše gymnázium se může pochlubit jejich téměř 100% úspěšností. Zkouška odpovídá úrovni B2/C1 Evropského referenčního rámce, což je vyšší maturitní a vysokoškolská úroveň.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část absolvují žáci v prosinci a zahrnuje poslech s porozuměním, čtení s porozuměním a napsání eseje vztahujícího se k odbornému článku doplněnému grafem. Poté jsou všechny práce odeslány do Německa, kde se tým korektorů věnuje jejich opravování a vyhodnocování.

Ústní část probíhá tradičně v lednu a tvoří ji dvě žákovské prezentace k aktuální problematice. Na základě dvacetiminutové přípravy musí žák zpracovat a potom během zkoušky stručně prezentovat nejprve zadanou neznámou problematiku. Potom se věnuje již předem připravenému libovolnému tématu, které se jakýmkoli způsobem vztahuje k Německu nebo jiné německy mluvící zemi. V rámci zkoušení před tříčlennou zkušební komisí žáci zároveň prokazují svou schopnost reagovat a dorozumět se v německém jazyce na požadované úrovni. Členy zkušební komise jsou dva vyučující naší školy a předsedou odborný poradce a koordinátor němčiny ze Spolkového úřadu pro zahraniční vzdělávání.

Proč se ucházet o Německý jazykový diplom II. stupně?

  1. S ním máte možnost studia v zahraniční - v Německu již nemusíte prokazovat své jazykové znalosti.
  2. Můžete ho využít při žádostech o stipendia pro studium v zahraničí.
  3. Je to uznávaná jazyková zkouška - některé české vysoké školy ji zohledňují při přijímacím řízení a některé vysoké školy ji uznávají jako zkoušku na vysokoškolské úrovni.
  4. S tímto diplomem máte vyšší šanci zúčastnit se mezinárodních projektů.
  5. Tato zkouška může nahradit profilovou maturitní zkoušku z německého jazyka, pokud o to žáci požádají. Ti žáci, kteří ji úspěšně složí, jsou všichni hodnoceni na maturitním vysvědčení známkou "výborně".
  6. Úspěšnost studentů v České republice je při této zkoušce kolem 90 %.
  7. A na naší škole vám nabízíme ještě jednu výhodu - je totiž, na rozdíl od mnoha jiných celosvětově uznávaných zkoušek, pro studenty Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala bezplatná (cena za kurz a zkoušku na Goethe institutu se pohybuje kolem 15 tisíc korun).

Související stránky

Poslední úpravy: 04. 02. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster