Prezentace projektu Do Německa na zkušenou

V rámci Evropského dne jazyků proběhla dne 20. dubna 2015 90minutová prezentace na podporu zájmu o němčinu a Německo v rámci projektu Česko-německého fóra mládeže "Do Německa na zkušenou! - Versuch´s mal in Deutschland!".

Hlavní myšlenka – informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu – vznikla na půdě Česko-německého fóra mládeže již v roce 2005 pod vedením paní Báry Procházkové. Jeho cílem je motivovat žáky k různě zaměřeným pobytům zejména v Německu a tím pádem i k uplatnění německého jazyka v praxi. To probíhá formou interaktivní prezentace, kterou na školách vedou vyškolení referenti s vlastními zkušenostmi z těchto zahraničních pobytů a angažujících se v česko-německých vztazích.

Účastníci jednorázového informačního setkání jsou seznamováni zejména s krátkodobým i dlouhodobým studiem (účast na letních jazykových školách, semestr v zahraničí či celé terciární studium), dále s dobrovolnictvím, možnostmi účasti na mezinárodních setkáních a interkulturních projektech, s aktivitami na rozšiřování jazykových kompetencí – jazykové kurzy a certifikáty a v neposlední řadě i s organizacemi působícími na česko-německém poli, které poskytují k absolvování výše zmíněných pobytů štědrá stipendia.

Přednášky se zúčastnili žáci 3. ročníků, konkrétně semináře konverzace v německém jazyce (L. Měsíčková, D. Koníř).

Související stránky

Poslední úpravy: 24. 04. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster