Český jazyk (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Jedná se o povinný maturitní předmět. Větší díl předmětu tvoří systematický přehled dějin literatury od nejstarších dob po současnost. Žáci se seznamují s literaturou českou i světovou, pracují s uměleckými texty, analyzují je a podílejí se na dramatizaci úryvků nejslavnějších divadelních představení. Soustavně jsou seznamováni s kulturou jak města, kraje a republiky, tak s kulturou větších skupin. K aktuálním otázkám kultury se žáci sami vyjadřují, konfrontují své názory s názory spolužáků, recenzentů i učitelů.

Důležitou součástí výuky literatury je vlastní četba. Nevyžaduje se tzv. četba povinná, ale doporučují se žákům tituly adekvátní jejich věku.

Při výuce jazyka dbáme na soustavné rozvíjení řečnických schopností, vedeme žáky k umění přesně formulovat své názory a myšlenky, věcně argumentovat a kultivujeme schopnost diskuse.

Opakujeme pravopis a vedeme žáky k rozvíjení stylistické obratnosti při ústním i písemném projevu.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují všech jazykových a většiny literárních soutěží, vesměs s úspěchem.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace K dispozici je především školní knihovna, ale také audiovizuální technika (video, přehrávače).

Témata k maturitní zkoušce

Katalog požadavků k maturitní zkoušce a další informace najdete na stránkách společnosti CERMAT.

Další informace

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 24. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster