Soustředění na Božím Daru - 21.-22.9.2009

Každý z nás si vzpomene na nějakého egyptského faraona či římského císaře, ale kdo pořádně ví, co se stalo v tragickém období 1938-1945 v našem městě, našem regionu?

Právě proto se pustily dvě desítky našich žáků do ročního projektu, jehož intenzivní fázi odstartovalo právě soustředění účastníků ze všech čtyř zúčastněných škol na Božím Daru. Žáci se první den snažili zpracovat vyprávění pamětníků 2. světové války v různých podobách - jako rozhovor prarodiče s pravnučkou, dobové zápisy v deníku, dopisy sestře, atd. Konkrétním výstupem bude po důkladném studiu pramenů, dobového tisku i literatury jednak publikace, dále profesionálně připravená výstava putující nejen po Ústeckém kraji, ale také "naučná stezka" vedoucí po tragických místech paměti našeho města (tehdejší muniční sklad v Krásném Březně, Most dr. Edvarda Beneše, Mírové náměstí, hlavní nádraží, okolí bývalé synagogy, atd.).

Druhý den jsme se vydali na 18km výpravu do dvou zaniklých obcí západního Krušnohoří. Žáci, kteří si na dnes liduprázdných místech prohlédli 65 let staré dobové fotografie zachycující domy, jejich obyvatele i neopakovatelnou atmosféru horských vesnic, si na vlastní oči uvědomili zásadní zlom, který nastal pro život naší země po Mnichovském diktátu i po roce 1945.

A co v projektu předcházelo soustředění na Božím Daru? Žáci se opírají o stávající výzkumy, které mají většinou podobu nějaké publikované práce, dále o autentické archivní dokumenty a o rozhovory s pamětníky. V průběhu jara 2009 se obrátili na několik desítek pamětníků událostí a to i ty, kteří v pohraničí za války a těsně po válce ještě nežili. Zároveň se zaměřili i na německé pamětníky. Jednou ze zajímavých otázek celého projektu je totiž to, jaká byla ve vztahu k těmto událostem historická paměť. Ve všech krocích projektu je žákům a nám, školním koordinátorům, k dispozici podpora ze strany organizátorů - Antikomplexu i Collegia Bohemica a také podpora ze strany historiků FF UJEP.

V tomto projektu se zabýváme tématem nakládání s historií a historickými fakty spojenými s rozpadem soužití Čechů a Němců v českých zemích. Chtěli bychom nabídnout způsob, kterým může tuto nepříliš známou část historie vlastní země odkrývat dnešní mladá generace. Rádi bychom zmapovali cestu soužití českého, německého a židovského obyvatelstva v těch místech severních Čech, kde došlo k výrazným násilnostem, ať už za druhé světové války nebo po ní, a která vedla přes obsazení Sudet německými vojsky v roce 1938 až po nucené vysídlení německých obyvatel po roce 1945. Snad se nám podaří přispět k porozumění a přiblížení doposud méně známých událostí našeho města i regionu...

Školní koordinátoři projektu Luboš Nebřenský, Radek Rybář

ucastnici projektu
Autor / vložil: L. Nebřenský, R. Rybář / webmaster
Poslední úpravy: 04. 10. 2009
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster