Biologie (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Biologie patří mezi předměty přírodovědné. Vyučuje se ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia. Ve třídách se všeobecným zaměřením jsou ve 3. ročníku doplněny teoretické hodiny praktickými cvičeními.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Vyučování probíhá ve dvou specializovaných učebnách a jedné laboratoři. Učebny jsou vybaveny didaktickou technikou - diaprojektory, videa, televize, zpětné projektory a optical. Dále jsou využívány nástěnné obrazy, přírodniny a modely. K dispozici je i dataprojektor. V laboratoři je 18 pracovních míst a k dispozici je 20 mikroskopů a stereomikroskop.

Informace o semináři

Ve vyšších ročnících si žáci mohou vybrat jako jeden z volitelných předmětů seminář z biologie. Zde se učivo rozšiřuje a žáci samostatně řeší odborné problémy ve spolupráci se svými učiteli a odborníky.

Svoji práci mohou zúročit v SOČ, kde žáci již několikrát uspěli i na celostátní úrovni.

Témata k maturitní zkoušce

Další informace

Poslední úpravy: 13. 09. 2016
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster