Anglický jazyk (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Předmět se zaměřuje na přípravu pro vysokoškolské studium a mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, na praktické využití anglického jazyka v běžných komunikačních situacích. U žáků se prohlubuje celkový kulturní rozhled a podporuje četba anglicky psané literatury, komunikace s cizinci, sledování televizního zpravodajství, filmů, atd.

Při jazykové výuce využíváme učebnice Project English, English Plus, New Headway Pre-Intermediate, New Headway Intermediate, Maturita Solutions Upper-Intermediate a Optimise B2, časopisy Gate nebo Bridge a další výukové materiály. Naše žáky připravujeme na mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge English na úrovni B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE) dle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní v rámci CEFR.

Kabinet anglického jazyka spolupracuje s Oddělením cizojazyčné literatury Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Naše škola je přípravným centrem pro zkoušky Cambridge English, pro naše žáky zároveň provádíme i registraci k těmto zkouškám.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Patří sem např. slovníky, mapy, obrázky, odborné publikace, CD přehrávače, počítače a dataprojektory. Ve škole je také speciálně vybavená jazyková učebna s interaktivní tabulí.

Informace o semináři

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia, respektive v septimě a oktávě osmiletého studia, mohou žáci navštěvovat volitelné semináře zaměřené na konverzaci a přípravu k maturitní zkoušce nebo ke zkouškám Cambridge English na úrovni B2 First a C1 Advanced.

Témata k maturitní zkoušce

 1. Food, drinks and healthy lifestyle
 2. Clothes and shopping
 3. Family, everyday life
 4. The place where I live
 5. Education
 6. Sport and leisure time
 7. Holidays and traditions in the world
 8. Holidays and traditions in the Czech Republic
 9. Modern technologies and media
 10. Prague
 11. My country, my region
 12. UK
 13. USA
 14. Travelling and transport
 15. Shakespeare and my reading experience
 16. Housing
 17. Weather, nature and environment (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 18. English speaking countries (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 19. World of work (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 20. Social issues (čtyřleté a osmileté gymnázium)

Související stránky

Poslední úpravy: 24. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster