Aplikovaná chemie v laboratořích UJEP

Žáci 4. ročníku oboru aplikovaná chemie v rámci předmětu laboratorní cvičení pod vedením I. Šafratové navštívili novou budovu Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Zde absolvovali cvičení na pokročilých analytických laboratorních přístrojích jako jsou např. plynový a kapalinový chromatograf. Škola tím chce ještě rozšířit dlouholetou spolupráci, kterou z ústeckou univerzitou má a umožnit našim studentům pracovat s nejmodernějšími přístroji.
 
Poslední úpravy: 06. 12. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster