Výchovný a kariérový poradce

Na naší škole pracují tito výchovní poradci:

Výchovní poradci

Mgr. Eliška Švecová

svecova@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

  • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků primy - oktávy a 1.-2. ročníků čtyřletého gymnázia
  • Individuální vzdělávací plány žáků těchto tříd

Mgr. Bohumila Janovská

janovska@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

  • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků 3. - 4. ročníků čtyřletého gymnázia, a třídy všech oborů SOŠ
  • Individuální vzdělávací plány žáků těchto tříd

Konzultační hodiny:
pondělí: 9.30 – 11.15 hod.; úterý: 10.15 – 12.00 hod.; čtvrtek: 11.15 – 13.00 hod.
Individuálně po předchozí domluvě kdykoliv.

Kariéroví poradci

Mgr. Radek Rybář

rybar@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

  • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy - Kariérové poradenství pro obory gymnázia

Přehled dalšího směřování našich maturantů (mat. roč. 2018).

Mgr. Dita Henzlová

henzlova@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

  • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy - Kariérové poradenství pro obory SOŠ

Kontakt

Chcete-li kontaktovat výchovného poradce - pevná linka: 472 772 022 nebo výše uvedené e-mailové adresy.

Informace výchovného poradce

Kdy přijít za výchovným poradcem

Důležité odkazy v případě problémů

Plán práce výchovného poradce pro aktuální rok.


Přehled právních předpisů související se školstvím

Informační plakát pro rodiny s dětmi - kontakty na poradenství a volnočasové aktivity

Poslední úpravy: 06. 09. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster