Školní studentský časopis TlachaPost

Kontakty

Webové stránky časopisu:
http://tlachal.gym-ul.net

E-mailová adresa:
casopis@gym-ul.cz

Historie časopisu

Redakce časopisu TlachaPost vznikla počátkem roku 1999. Z podnětu a na základě příslibu pomoci učitele informatiky se tehdy dala dohromady redakce bývalého zdejšího studentského časopisu Kačer a několik dalších studentů.

Název, který zvolili pro svůj nový časopis, byl jistým kompromisem - slůvko Post mělo a má naznačovat, že časopis je seriózně míněnou záležitostí, zatímco Tlacha (vzniklé z původně navrhovaného Tlachal) naznačuje, že nesmí chybět ani nadsázka a legrace.

První číslo vyšlo 12.3.1999 v nákladu 180 kusů a podílelo se na něm 12 redaktorů, z toho dva mladí učitelé tohoto gymnázia. Obsazení redakce se postupem času měnilo v závislosti zpravidla na časových možnostech a míře pracovitosti jednotlivých členů redakce.

Většina studentů bere své působení v časopise jako příležitost vyzkoušet si "novinářskou" práci a své schopnosti psát srozumitelné a zajímavé příspěvky. Obsahem časopisu jsou jak vážně pojaté články, rozhovory a informace, tak různé zábavné příspěvky, úvahy, ankety atd. Nechybí ani prostor pro vyjádření různých názorů či kritiky.

Redakce si neklade za cíl stát se zpravodajským médiem v podobě běžných novin, ba právě naopak, zakládá si na tom, že je především odrazem života školy, a na to se zaměřuje. To však nebrání tomu, občas si vyzkoušet "pořádnou" reportáž nebo rozhovor se známou osobností, např. s J. A. Náhlovským, Josefem Cardou, Josefem Mužíkem, Tomášem Petrem nebo různými hudebními skupinami, za všechny třeba Chinaski, Abraxas či Monkey Business.

Existence časopisu byla v prvních pěti ročnících zajištěna díky grantům Nadace Open Society Fund Praha. Přispělo také Rodičovské sdružení Gymnázia Stavbařů, díky kterému bylo možno pořídit současnou kopírku. Částka, za kterou je časopis distribuován, pokrývá pouze část nákladů, proto redakce využívá ke svému fungování také různých sponzorských darů.

Poslední úpravy: 13. 02. 2005
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster