Volby do školské rady - Výsledky voleb

Volba se uskutečnila dne 5. dubna 2018

Výsledky volby pedagogických pracovníků

Dle článku III. odst. 9 Volebního řádu školské rady je k platnému zvolení člena školské rady třeba, aby kandidát získal nejméně 10 % hlasů voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady. Kandidáti pedagogických pracovníků tuto podmínku splnili.

Pořadí kandidátů dle dosaženého počtu hlasů (v závorce - počet procent z hlasů oprávněných voličů):

 1. Markéta Jelínková - 27 (38,0 %)
 2. Iva Gunarová - 23 (32,4 %)
 3. Markéta Orosová - 20 (28,2 %)

 4. Jindřiška Mikešová - 19 (26,8 %)
 5. Alena Knotková - 16 (22,5 %)
 6. Dita Henzlová - 16 (22,5 %)

Kandidáti, kteří se umístili na prvních 3 místech, jsou zvoleni do školské rady. Pořadí kandidátů na posledních dvou pozicích bylo určeno losem.

Výsledky volby zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Dle článku III. odst. 9 Volebního řádu školské rady je k platnému zvolení člena školské rady třeba, aby kandidát získal nejméně 10 % hlasů voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady. Tuto podmínku splnil pouze kandidát zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků na prvním místě.

Dosažený počet hlasů kandidátů dle volební listiny (v závorce - počet procent z hlasů oprávněných voličů):

 1. David Adamus - 151 (17,9 %)

 2. Tereza Nováková - 65 (7,7 %)
 3. Blanka Strašíková - 61 (7,2 %)

Kandidát na prvním místě je zvolen do školské rady.

Z důvodu nezvolení dostatečného počtu členů Školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, vyhlašuje ředitel školy v souladu s článkem III. odst. 14 opakovanou výzvu pro volbu zbylých členů Školské rady.


Výsledky opakované výzvy k volbě zástupců žáků školy

Ředitel školy vyhlásil dne 6. dubna 2018 Opakovanou výzvu voleb do školské rady. Volby 2 zbývajících zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly v obou budovách školy ve dnech 9. 4. 2018 – 13. 4. 2018, denně 8.00 – 15.00 hodin.

Tajné volby se zúčastnilo celkem 110 voličů z 844 oprávněných voličů.

Dosažený počet hlasů kandidátů dle volební listiny (v závorce - počet procent z hlasů oprávněných voličů):

 1. Nováková Tereza - 92 hlasů (10,9 %)
 2. Strašíková Blanka - 94 hlasů (11,1 %)

Podle čl. III. odst. 9 volebního řádu školské rady splnily podmínku k platnému zvolení člena školské rady oba kandidáti opakované výzvy.

Poslední úpravy: 17. 04. 2018
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster