Písemná a elektronická komunikace (SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Písemná a elektronická komunikace si klade za cíl seznámit žáky se zásadami písemného styku a manipulace s písemnostmi, naučit je přesné a rychlé psaní hmatovou metodou (všemi deseti). Správné vyhotovování písemností a vedení administrativní agendy je předpokladem precizní práce. Cílem je také zvýšit produktivitu a kvalitu práce na počítači.

Žáci ovládají vyhotovení základních druhů písemností v normalizované úpravě, znají využití šablon a umí vyhotovit tabulky. Získávají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci dopisů.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Pro výuku psaní na klávesnici používáme moderní program MOUNT BLUE. Jedná se o počítačem vedený program, vhodný i pro dyslektiky a dysgrafiky.

Ve škole jsou k dispozici čtyři speciální počítačové učebny.

Témata k maturitní zkoušce

Další informace

Naši žáci mají možnost složit během studia následující zkoušky:

Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
  • desetiminutový opis textu
  • obchodní dopis
  • tabulka
Enter
  • odpověď na e-mail
  • zpracování tabulky
Poslední úpravy: 14. 02. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster