Školská rada

Volby do školské rady 2018

Seznam kandidátů pro 2. kolo voleb

- kandidáti pedagogických pracovníků školy

- kandidáti zákonných zástupců a zletilých žáků školy

- opakovaná výzva k volbě - z důvodu nezvolení potřebného počtu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy

- výsledky 2. kola volby dne 5.4.2018 (včetně výsledku opakované výzvy)


Školská rada při naší škole byla ustanovena zřizovatelem jako devítičlenná. Zastupuje zřizovatele školy, rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky i pedagogické pracovníky. Mandát členů rady je na 3 roky.

Složení školské rady v současné době podle zastoupení

Zástupci pedagogických pracovníků

(voleni)

  • Markéta Jelínková - učitelka
  • Jaroslav Mráček - učitel
  • Lenka Haviarová - učitelka

Zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků školy

(voleni)

  • Kateřina Šteklová - rodič
  • Petr Prejza - rodič
  • Miluše Marková - rodič

Zástupci zřizovatele školy (KÚ ÚK)

(jmenováni)

  • Lenka Jelačičová
  • Jiřina Štráchalová
  • Pavel Vodseďálek

Mandát členů této školské rady od 1.9.2015 do 31.8.2018.


Zápis - Usnesení ŠR ze dne 13. 11. 2017 (v .pdf)

Zápis - Usnesení ŠR ze dne 2. 11. 2016 (v .pdf)

Jednací řád ŠR (v .pdf)

Zápis - Usnesení ŠR ze dne 8. 6. 2016 (v .pdf)


Související stránky

Poslední úpravy: 17. 04. 2018
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster