Provozní řád školní jídelny

 1. Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit každý žák školy, zaměstnanec školy i cizí strávník u vedoucí ŠJ (viz Provozní doba kanceláře). Svým přihlášením ke stravování (zavedením do databáze vedoucí ŠJ) potvrzuje i to, že byl seznámen s Provozním řádem školní jídelny.
   
 2. Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny je každý pracovní den v době od 10.10 do 10.30 hodin a dále v době od 12.30 do 13.30 hodin + každé úterý v době od 7.00 do 7.40 a od 8.20 do 8.40 hodin. V případě nepřítomnosti vedoucí ŠJ ji zastupuje hlavní kuchařka nebo jiný určený pracovník školy.
   
 3. Stravování se poskytuje po úhradě provedené některým z následujících způsobů:
  • bezhotovostně - platbou inkasem (s automatickým přihlášením obědů na další období);
  • bezhotovostně - připsáním poukázané částky do kreditu (předpokládá samoobslužné objednávání obědů strávníkem);
   - viz Bezhotovostní platby stravného, tyto způsoby platby upřednostňujeme, vyhnete se frontám na konci měsíce;
  • platbou v hotovosti (s objednávkou obědů na další kalendářní měsíc) je možno uskutečnit v provozní době kanceláře vedoucí ŠJ.

   
 4. K evidenci strávníků a stravování se používá:
  • buď stravovací karta s čárovým kódem, kterou lze zakoupit u vedoucí ŠJ za 36,- Kč a platí po celou dobu stravování ve školní jídelně (v případě ztráty nebo zničení této karty je nutno zakoupit novou);
  • nebo vstupní magnetická karta Bewator, kterou mají žáci pro vstup do školy - tuto kartu je nutno předložit v kanceláři vedoucí ŠJ a požádat o aktivaci v systému stravování
  - z těchto možností je třeba si vybrat a v kanceláři ŠJ nechat aktivovat jednu - nelze používat obě karty současně.
   
 5. Ceny obědů jsou stanoveny podle jednotlivých kategorií - viz Ceník obědů ve školní jídelně.
  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2).
  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon, par. 24).
   
 6. Obědy
  • vydávají se pro žáky a zaměstnance školy v době od 11.50 do 14.30 hod,
  • vaří se ve dnech školního vyučování,
  • skládají se z polévky, hlavního jídla a nápoje, popř. dezertu nebo ovoce,
  • vaří se každý den ve dvou variantách, ze kterých je možno si vybrat (na výjimky jsou strávníci včas upozorněni),
  • dvě varianty se nevaří první pracovní den v měsíci.

   
 7. Výběr varianty oběda nebo jeho odhlášení se provádí (a to i na delší časové období - zpravidla nejméně na 14 dní předem):
  • v objednávkovém terminálu umístěném u kanceláře vedoucí ŠJ (pomocí identifikačních karet - návod k obsluze je vyvěšen u snímače);
  • nebo pomocí objednávkového systému na www.strava.cz (na základě přidělených přístupových údajů - návod viz Odhlášky a výběr obědů);
  • v krajním případě lze v této věci kontaktovat vedoucí ŠJ telefonicky na čísle 472 772 023 nebo osobně v kanceláři (odhlášení na delší časové období, řešení záležitostí stravného obecně).

   
 8. Změny v objednávce, přihlášení nebo odhlášení oběda pro určitý stravovací den je nutno provést nejpozději do 11.00 hod předchozího pracovního dne.
   
 9. Částka za odhlášené obědy zůstává na účtu strávníka jako kredit pro další období. V případě platby inkasem nebo hotově je přebývající částka automaticky započítána do úhrady obědů na další období. Přeplatek bude vyplacen v hotovosti pouze při ukončení stravování ve ŠJ (např. při ukončení studia).
   
 10. Během výdeje obědů je žákům bez zakoupeného oběda vstup do jídelny zakázán.
   
 11. Jídelníček je uveřejněn nejméně jeden den dopředu, zpravidla však na dva týdny předem. Je vyvěšen u kanceláře vedoucí ŠJ, v jídelně a na webových stránkách školy.
   
 12. Strávníci - žáci a zaměstnanci školy
  • stravují se výhradně v prostorách školní jídelny,
  • dodržují pravidla společenského chování,
  • aktovky, tašky, batohy, apod. odkládají na vyhrazené místo - tj. v šatně,
  • řídí se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ nebo hlavní kuchařky,
  • mají právo odebrat oběd za sníženou sazbu pouze v době, kdy jsou přítomni ve škole nebo na pracovišti,
  • žáci mají možnost odebrat oběd za sníženou sazbu také první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc), na další dny nepřítomnosti je nutno oběd odhlásit. V případě neodhlášení oběda a nepřítomnosti ve škole bude účtována plná cena oběda.

   
 13. Cizí strávníci
  • Obědy se cizím strávníkům vydávají od 11.50 do 12.10 hod; od 12.20 do 13.05 hod a od 13.15 do 14.00 hod.
  • (Během přestávek od 12.10 do 12.20 a od 13.05 do 13.15 hodin se obědy cizím strávníkům nevydávají.)

   
 14. Rodiče se mohou na stravování svých dětí informovat:
  • prostřednictvím automaticky generovaného měsíčního přehledu zasílaného na jimi určenou e-mailovou adresou (možnost vyplnění je na návratce informačního dopisu s přístupovými údaji k webové aplikaci předávného prostřednictvím třídních učitelů);
  • zasláním e-mailové zprávy na adresu: jidelna@gym-ul.cz (jidelnagym-ul.cz);
  • případně u vedoucí ŠJ na telefonním čísle 472 772 023, (příp. mobil. 778 442 292).

   
 15. Další informace poskytne vedoucí ŠJ na výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.
   

V Ústí nad Labem 10. února 2012, rev. 27. srpna 2014

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

Poslední úpravy: 27. 08. 2014
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster