Projektové dny 2014 - gymnázium

Seznam projektů a exkurzí (14. - 16. 5. 2014)

Instrukce a postup k přihlášení žáků do vybraného projektu

...určené pro mladší žáky: prima - tercie

Podrobné informace

Projekty a exkurze určené pro žáky prim - tercií

Název:Historicko-geografická exkurze - Krkonoše
Vedoucí:Titěrová
Další učitelé:Kozlíková (Pejša - zdravotník)
Charakteristika:Exkurze se uskuteční jako týdenní turistický pobyt v Krkonoších pro žáky O1 (případné doplnění počtu jinými žáky nižších ročníků). Ubytování s polopenzí je zajištěno v penzionu Eden v centru Harrachova. Žáci během exkurze navštíví vybraná místa Krkonoš (Sněžka, Obří důl, Mumlavský vodopád, Čertova hora, muzeum v Harrachově).
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s historií, přírodou a geologií Krkonoš prostřednictvím prohlídky harrachovského muzea a výletů po okolí, včetně zdolání nejvyšší hory ČR z polské strany.
Výstup/práce žáka:Žáci si ve trojicích připraví výstup s informacemi o daných místech (seznam témat ke zpracování je k dispozici u TU), který během výletů ostatním přednesou. Po příjezdu svou práci doplní o vlastní fotografie a odevzdají.
Finanční požadavky:2500,- na žáka Cena zahrnuje 4 noci s polopenzí (zahrnuje i pitný režim a přes den svačinu v podobě ovoce a zeleniny), dopravu do Harrachova a zpět, dopravu po okolí, vstupy do muzea a na lanovku, pojištění. Žáci by s sebou měli mít kapesné na případně suvenýry, či jiné nákupy a na další možné aktivity, kterými můžeme na místě program doplnit(bazén, sauna, vířivka, bowling, bobová dráha - za každou aktivitu cca 80,-).
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Sportovní kurz
Vedoucí:Dvořák
Další učitelé:Brůhová, Mátlová
Charakteristika:Heat, Bedbinton, Squasch, Flowing
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámení či prohloubení daných pohybových dovedností
Výstup/práce žáka:-
Finanční požadavky:cca 300 Kč
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:12
Maximální počet:26
Zpět na seznam

Název:Poznej své okolí
Vedoucí:Freibergová
Další učitelé:Lipská
Charakteristika:1. Exkurze do Drážďan s návštěvou Muzea hygieny. 2. Exkurze do Žatce s návštěvou žateckého pivovaru (komentovaná návštěva expozice - labyrint, věž, erbovní sál). 3. Návštěva Opárenského údolí (vlakem), možnost výstupu na Lovoš.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí se svým blízkým okolím (se zajímavými místy, historií, přírodou i kulturou).
Výstup/práce žáka:Diskuse a následně odevzdají referáty na vymezená témata související s projektem.
Finanční požadavky:500 - 600,-Kč, peníze budou vybrány před projektem.
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:18
Maximální počet:18
Zpět na seznam

Projekty a exkurze umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Název:Stop Motion animace
Vedoucí:Černý
Další učitelé:-
Charakteristika:Projekt zaměřený na vytvoření krátkých digitálních videí probíhající formou workshopu - filmové dílny založené na nápadech a vzájemné spolupráci účastníků.

Uvítám, když se přihlásí žáci s vlastní digitální kamerou nebo fotoaparátem.
Cíl činnosti (pro žáky):Formou workshopu získat poznatky a zkušenosti s vytvářením animovaného filmu metodou Stop Motion (rozfázováním pohybu reálného předmětu). Projekt je určený jak pro žáky, kteří se již seznámili se základy práce s digitální kamerou a střihem na počítači, ale i pro úplné začátečníky, kteří však mají zájem o digitální video a jsou ochotni se z plných sil zapojit.
Výstup/práce žáka:Každý z účastníků se bude podílet (v rámci své pracovní skupiny) na vzniku krátkého animovaného videa. Předpokládám plné nasazení a zájem na dotažení výsledku do úspěšného konce.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:13
Zpět na seznam

Název:poznávací zájezd Barcelona, Montserrat, Figueres
Vedoucí:Schorschová
Další učitelé:Vaňková
Charakteristika:Zájezd zaměřený na poznávání místní kultury a architektury (Dalí,Gaudí),životního stylu (fotbalový stadion Camp Nou a nejslavnější ulice ve Španělsku - Las Ramblas - obchody, mimové, muzikanti,street art, ....). Během zájezdu budou žáci využívat svých jazykových dovedností v AJ.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s místní kulturou a životním stylem, procvičí si své jazykové dovednosti.
Výstup/práce žáka:Výstup: vyber 3 nejzajímavější fotografie ze zájezdu a popiš je v AJ.
Finanční požadavky:Studenti si hradí sami: cena zájezdu: 6700 Kč + vstupné(cca 30Euro pro studenty do 18 let)+ osobní výdaje
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:23
Maximální počet:29
Zpět na seznam

Název:Ústí - město vodopádů
Vedoucí:Roháček
Další učitelé:-
Charakteristika:Obyvatelé v Ústí znají i své betonové město poměrně málo. Jeho okolí však znají ještě míň. Jedenáct vodopádů by v okolí města snad nikdo nehledal. Vodopád? Snad jen ten u Vaňova.
Cíl činnosti (pro žáky):Každý by měl své město znát. Jeho klady i zápory.
Výstup/práce žáka:Prezentace na téma jednotlivých vodopádů (ppt nebo poster).
Finanční požadavky:Náklady na MHD. Tedy 6 lístků MHD.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:13
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Hudebně-dramatický projekt / Běleč
Vedoucí:Rezková
Další učitelé:Susová
Charakteristika:Projekt je zaměřen na tvorbu scénářů a jejich hudebně- dramatické realizaci ve skupinách.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si hravou formou vytvoří scénář, podle kterého zdramatizují divadelní výstup. Dramatizace her J. Cimrmana dle vlastního výběru.
Výstup/práce žáka:Vypracovaný scénář (po skupinách)
Finanční požadavky: 2000,- na žáka
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:50
Zpět na seznam

Projekty a exkurze určené pro starší žáky: kvarta a výše

Název:Udělej si vlastní fotopříběh / Mach dir deine eigene Fotogeschichte
Vedoucí:Rybář
Další učitelé:Koníř, Konířová
Charakteristika:Druhý den projektového týdne vyrazíme na společný výlet na německou pevnost Königstein, kde můžete fotit a fotit a fotit a připravit tak vlastní zajímavý fotopříběh, jak je znáte z učebnic,popř.komiksů- osoby na fotografii a k nim připojené bubliny s tím, co osoby říkají- postupně tak vznikne fotopříběh. Kdo chce, tak může připravit pokračování DER JUNGE GOETHE:)))
Cíl činnosti (pro žáky):Připravit příběh, nafotit jej, realizovat v elektronické podobě, kdo bude chtít, může fotopříběh připravit v cizím jazyce!!!!! GEIL!!!! GREAT!!!
Výstup/práce žáka:Elektronicky, popř. vytištěný fotopříběh.
Finanční požadavky:Úhrada za předem objednaný autobus na Königstein v Saském Švýcarsku (cca 200-300 kč, podle naplněnosti) + drobné na vstup (cca 2 €)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:56
Zpět na seznam

Název:Dějiny USA očima Forresta Gumpa
Vedoucí:Hrkalová
Další učitelé:Ježek
Charakteristika:Po shlédnutí filmu "Forrest Gump" v AJ se zaměříme na nejdůležitější události, které se významně zapsaly do dějin 20. století (a to nejen v USA) - např. J.F.K., válka ve Vietnamu, atd. Budeme využívat interaktivní tabuli + počítačovou učebnu.
Cíl činnosti (pro žáky):Zábavnou formou se seznámit s moderními dějinami USA. Na základě nově získaných vědomostí vytvořit zajímavou prezentaci o jedné historické události případně osobnosti.
Výstup/práce žáka:Každý žák odevzdá prezentaci v anglickém jazyce, která bude zaměřená na jednu historickou událost (případně osobnost), jež je zmíněna ve filmu Forrest Gump.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:18
Zpět na seznam

Název:Rakousko - rafty, feraty
Vedoucí:Hrušková
Další učitelé:Bystroňová
Charakteristika:Aktivní pobyt v rakouských Dolomitech- lezení na jištěných cestách (feratech), sjíždění řeky Isel a Drávy (na raftech) a mnoho dalších zajímavých aktivit.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámení se s méně dostupnými sporty- především rafty a feraty.
Výstup/práce žáka:Absolvování sportů.
Finanční požadavky:5000,- Kč
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:15
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Poznávací zájezd do Paříže
Vedoucí:Holendová
Další učitelé:Brandeis
Charakteristika:Pětidenní poznávací zájezd do Paříže. Jedeme autokarem, dvě noci budeme ubytováni v hotelu na okraji Paříže, kde budeme mít zajištěny snídaně. V programu je poznávání nejznámějších pařížských památek a zajímavostí.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s hlavním městem Francie v základních bodech.
Výstup/práce žáka:Cestovní deník.
Finanční požadavky:Základní cena činí 4850 Kč, navíc je třeba mít kapesné asi 50 euro a pojištění.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:15
Maximální počet:32
Zpět na seznam

Název:Filmový klub
Vedoucí:Bjaloň
Další učitelé:Hlavatá, Nyklová, Orosová
Charakteristika:- v pronajatém kinosále (Mumie) zhlédnutí 3 filmů různých žánrů; - prezentace: profily režisérů a herců; - diskuse o zhlédnutých filmech; - slohová práce na zadaná témata (např. scénář, filmová povídka, dopisy tvůrcům nebo postavám,charakteristika postav; PROGRAMOVÉ SCHÉMA: - český film: věnováno 100. výročí narození Bohumila Hrabala - 1 film v angličtině (s českými titulky); - 1 zahraniční film (nikoli v angličtině, s českými titulky).
Cíl činnosti (pro žáky):- uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie; - získat zájemce o náročnější filmovou produkci; - kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech; - nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic.
Výstup/práce žáka:- prezentace - profily tvůrců (zájemci se přihlásí předem v kabinetě F8) - slohové práce (např. scénář, filmová povídka, dopisy tvůrcům nebo postavám, charakteristika postav;)
Finanční požadavky:Účast 1 žáka 150,- Kč za pronájem sálu
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:70
Zpět na seznam

Název:Parlament ČR
Vedoucí:Lexová
Další učitelé:Vrkočová
Charakteristika:Projekt Parlament ČR je společenskovědním projektem, který si dává za cíl seznámit studenty s činností Senátu a prací senátora. Hlavní náplní projektu je osobní setkání se senátorem ústeckého okresu, panem Jaroslavem Doubravou a prohlídka sídla Senátu-Valdštejnského paláce.
Cíl činnosti (pro žáky):Cíl projektu: odborná příprava na setkání se senátorem, vytvoření sady otázek pro senátora, rozšíření znalostí z hodin ZSV týkající se zákonodárné moci, praktická prohlídka prostor a fungování Senátu.
Výstup/práce žáka:Žáci odevzdají plán přípravy, druhým kontrolovatelným výstupem bude závěrečná zpráva z projektu.
Finanční požadavky:300 Kč náklady na zpáteční jízdné do Prahy a cestování po Praze. Žáci si hradí sami.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:13
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Po stopách techniky
Vedoucí:Klímková
Další učitelé:Klímek, Douda
Charakteristika:Exkurze do vybraných technických muzeí:
Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě
Národní technické muzem v Praze
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si rozšíří své znalosti v různých oblastech techniky - zejména v hornictví a automobilovém průmyslu.
Výstup/práce žáka:Tříčlenná skupina vytvoří práci z oblasti, která souvisí s exkurzemi (např. plakát, koláž, prezentaci, pohyblivý model, fotoreportáž).
Finanční požadavky:Každý žák hradí 650 Kč (450 Kč vlak, 200 Kč vstupy).
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:39
Zpět na seznam

Název:Pražské věže
Vedoucí:Měsíčková
Další učitelé:Holečková
Charakteristika:Praze se odjakživa říká \"stověžatá\". Věží je tu ale mnohem víc, pocházejí z různých slohových období a každá má svou historii. Mezi nejznámější a nejzajímavější patří věže na Starém a Novém Městě, na Malé Straně i rozhledna na Petříně.
Cíl činnosti (pro žáky):Před projektovými dny si žáci připraví základní informace o věžích a malou anketu. Během procházky po staré i novější Praze vystoupí na několik věží a pořídí si fotografie a získají konkrétní informace pro splnění úkolu.
Výstup/práce žáka:Prací jednotlivých žáků i skupin mohou být jednostránkové referáty, soubor fotografií nebo výtvarný výstup - kresba, grafika, model, ...
Finanční požadavky:Účast jednoho žáka cca. 450 Kč, každý hradí sám.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Finanční gramotnost
Vedoucí:Gunarová
Další učitelé:Tintěrová
Charakteristika:Žáci v průběhu projektu získají zkušenosti finančního rozhodování během simulovaných 30 let a zároveň se pokusí splnit zadané finanční cíle v reálných podmínkách.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s obsahem a funkcí základních finančních produktů. Za využití deskové hry se pokusí splnit finanční cíle fiktivním rodinám a poté na základě zadaných kritérií navrhnou řešení reálné situace v současných podmínkách.
Výstup/práce žáka:Prezentace a obhajoba vlastního řešení.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:24
Zpět na seznam

Název:Profesionální fotografie
Vedoucí:Jančík
Další učitelé:-
Charakteristika:Chcete si vyzkoušet práci profesionálního fotografa? Zajímá vás jak vznikají fotografie, které vídáte v časopisech a na Internetu? V tom případě je právě pro vás určen tento projekt. V rámci tří dnů si budete moci vyzkoušet práci s moderními komunikačními prostředky, digitálním fotoaparátem a fotografií a seznámit se s profesionálním fotografem žijícím ve Španělsku, který publikuje a prodává své fotografie na světoznámých fotobankách jako jsou Istockphoto či Alamy. Celý projekt bude probíhat formou workshopu.
Cíl činnosti (pro žáky):Cíle projektu jsou:
- seznámit se s profesí fotografa,
- naučit se ovládat digitální fotoaparát,
- vyzkoušet si tvorbu digitální fotografie,
- konzultovat vytvořené fotografie s odborníkem.
Výstup/práce žáka:V závěru projektu odevzdá každý účastník snímky, které během něj pořídil a vypracuje krátký textový dokument, kde tyto fotografie zhodnotí.
Finanční požadavky:Pro účast v projektu je třeba mít k dispozici digitální fotoaparát či mobilní telefon (min. s 2 Mpx snímačem).
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:13
Maximální počet:12
Zpět na seznam

Název:Kriminalistické metody
Vedoucí:Prchalová
Další učitelé:Janovská
Charakteristika:Policisté z útvaru Kriminální policie nás seznámí s metodami, které používají k odhalení různých závažných trestných činů.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s daktyloskopií, určováním DNA, trasologií,zkoumáním dokladů a písemností, balistikou.
Výstup/práce žáka:Prezentace.
Finanční požadavky:50 - 70 Kč
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Název:Geologická exkurze
Vedoucí:Ročková
Další učitelé:Horák
Charakteristika:Projekt vás seznámí s geologickými zajímavostmi severních Čech - navštívíme bývalý důl "Štola Martin" na těžbu minerálů v Krupce, Vaňovské vodopády a seznámíme se s výskytem, těžbou a zpracováním Českého granátu.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s mineralogickým, petrografickým a geologickým výskytem v severních Čechách a okolí Ústí nad Labem. Pokusí se nalézt pyropy, popřípadě i jiné minerály.
Výstup/práce žáka:Každý žák fotograficky zdokumentuje mineralogické nebo petrografické nálezy a vytvoří prezentaci. Nálezy, které budou moci obohatit školní sbírku minerálů a hornin, odevzdá v papírové krabičce s dokumentací.
Finanční požadavky:Účast 1 žáka: 250,-Kč, každý si hradí sám (doprava, vstupy). Vybírá se předem!
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:26
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Irsko - geografická exkurze
Vedoucí:Nebřenský
Další učitelé:Doubrava, Tolde
Charakteristika:Jedenáctidenní exkurze s návštěvou lokalit ve Francii, Irsku a Velké Británii.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s geografií, historií a kulturou Irska.
Výstup/práce žáka:Zpracování zadaného tématu ve formě ppt a posteru.
Finanční požadavky:11 900 + kapesné. Každý žák uhradí samostatně.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:39
Maximální počet:39
Zpět na seznam

Název:Holocaust
Vedoucí:Knotková
Další učitelé:Ešner, J. (SOŠ)
Charakteristika:Dějiny Židů s důrazem na období holocaustu. Za pomoci lektora se seznámíme se zvláštnostmi života židovského obyvatelstva na území Čech a Moravy v proměnách století. Zaměříme se na problematiku holocaustu. Podíváme se do Terezína stejnou cestou, kterou procházeli Židé,tam pro vás Památník Terezín připravil workshop a návštěvu ghetta a Malé pevnosti. Pustíme si zajímavý film.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se dozvědí zajímavé informace o životě nejen v protektorátu z úst odborníků, vyzkouší si práci s dobovými prameny, navštíví Terezín,kde si prohlédnou expozice, vytvoří společně časovou osu za pomoci vlastních i dodaných materiálů.
Výstup/práce žáka:Účast na workshopu v Terezíně + podíl na vytvoření skupinového panelu a prezentace
Finanční požadavky:účast 200 Kč na žáka, každý hradí sám
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Poslední úpravy: 04. 04. 2014
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster