Informace o přijímacím řízení na naši školu

Informace pro uchazeče o studium

Přihlášky pro všechny obory (gymnázium, aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost) se v případě osobního doručení odevzdávají v sekretariátu budovy gymnázia (Stavbařů 5) v době mezi 7.15-14.30 hod. (Polední pauza 11.50-12.20.)

Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2020/2021

Osmileté studium:

79 - 41 - K / 81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79 - 41 - K / 41 - gymnázium - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28 - 44 - M / 01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68 - 43 - M / 01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)


Informace k přijímacímu řízení

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny zkoušek

Studium 1. termín 2. termín
Čtyřleté 14. 4. 2020 15. 4. 2020
Osmileté 16. 4. 2020 17. 4. 2020

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2020.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Postup pro podání přihlášky (v .pdf)

Návod k vyplnění přihlášky

Vzor vyplněné přihlášky (v .pdf)

Kritéria přijetí (v .pdf)

Poslední úpravy: 30. 01. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster