Informace o přijímacím řízení na naši školu

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Výsledková listina pro obor vzdělání:

Poučení k zápisovým lístkům

Vyplněné zápisové lístky je možné odevzdávat v pracovních dnech do 16. května 2018 v době od 7.30 do 14.30 h (polední pauza 11.50-12.20 h). POZOR! 7. května je celá škola uzavřena. Lístky odevzdávejte na sekretaritátu v budově, kde uchazeči skládali zkoušky.

Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků a primy se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018.
obory SOŠ (Stará 99) v 15.00 hodin - obory gymnázia (Stavbařů 5) v 16.00 hodin.


Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce 2018" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny zkoušek

Studium 1. termín 2. termín
Čtyřleté 12. 4. 2018 16. 4. 2018
Osmileté 13. 4. 2018 17. 4. 2018

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2018.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Postup pro podání přihlášky (v .pdf)

Návod k vyplnění přihlášky (v .pdf)

Informace o Jednotné přijímací zkoušce (v .pdf)

Kritéria přijetí (v .pdf)


Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2018/2019

Osmileté studium:

79 - 41 - K / 81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79 - 41 - K / 41 - gymnázium - přijímáme až 120 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28 - 44 - M / 01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68 - 43 - M / 01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)

75 - 41 - M / 01 - sociální činnost - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, pro něž je zajímavá práce s dětmi, starými nebo postiženými občany, chtějí získat maturitu v oblasti, kde snadno najdou práci nebo by rádi studovali na VŠ obory sociální práce, speciální pedagogika, psychologie.​

Součástí studia je absolvování odborné praxe, kde jedním z předpokladů je určitá fyzická zdatnost. Zároveň nemůžeme zajistit bezbariérovost v zařízeních, proto obor nedoporučujeme uchazečům s vážným tělesným handicapem.​)

Poslední úpravy: 02. 05. 2018
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster