Informace o přijímacím řízení na naši školu

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor aplikovaná chemie (28-44-M/01)

Nabízíme 13 volných míst - termín pro podávání přihlášek v 2. kole - do 29.6.2021.

Termín 2. kola přijímacího řízení - 30.6.2021.


Vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek do oboru vzdělávání aplikovaná chemie je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitel školy rozhodl, že jednotná přijímací zkouška se v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 5. ledna 2021 č. j. MŠMT-43073/2020-3 pro tento obor nebude konat.

Na základě opatření ministra školství došlo k úpravě termínů konání jednotné přijímací zkoušky.


Prezentace ke (zrušenému) Dni otevřených dveří - lze procházet online

Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2021/2022

Osmileté studium:

79-41-K/81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79-41-K/41 - gymnázium - přijímáme až 120 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28-44-M/01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68-43-M/01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)

Minimální počet žáků ve třídě - 25.


Informace k přijímacímu řízení

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny zkoušek

Na základě opatření ministra školství došlo k úpravě termínů konání jednotné přijímací zkoušky.

Studium 1. termín 2. termín
Čtyřleté 12. 4. 2021 3. 5. 2021 13. 4. 2021 4. 5. 2021
Osmileté 14. 4. 2021 5. 5. 2021 15. 4. 2021 6. 5. 2021

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Přihlášky ke vzdělávání

Přijímací zkoušky 2021

Kritéria přijetí 4leté obory

Kritéria přijetí 8letý obor gymnázia

Opatření obecné povahy MŠMT - dodatek pro uchazeče

Poslední úpravy: 07. 06. 2021
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster