Informace o přijímacím řízení na naši školu

Výsledky přijímacího řízení 2019


Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2019/2020

Osmileté studium:

79 - 41 - K / 81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79 - 41 - K / 41 - gymnázium - přijímáme až 120 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28 - 44 - M / 01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68 - 43 - M / 01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)

75 - 41 - M / 01 - sociální činnost
(Obor se v tomto školním roce na naší škole neotevírá. Od 1. 9. 2019 bude pokračovat na Střední škole řemesel, obchodu a služeb a Základní škole, p. o. ve výukovém středisku Keplerova 7, Krásné Březno. ​)


Informace k přijímacímu řízení

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce 2019" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny zkoušek

Studium 1. termín 2. termín
Čtyřleté 12. 4. 2019 15. 4. 2019
Osmileté 16. 4. 2019 17. 4. 2019

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2019.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Postup pro podání přihlášky (v .pdf)

Návod k vyplnění přihlášky (v .pdf)

Vzor vyplněné přihlášky (v .pdf)

Informace o Jednotné přijímací zkoušce (v .pdf)

Kritéria přijetí (v .pdf)

Poslední úpravy: 21. 05. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster