Předměty vyučované na škole

Počty vyučovacích hodin

Vyučovací předměty jsou do rozvrhů jednotlivých ročníků zařazovány podle učebních plánů odpovídajícího zaměření.

 


Předměty pro obory gymnázia:

AJ, Bi, ČJ, D, FJ, Fyz, HV, Ch, IVT, M, NJ, PP, TV, VV, ZSV, Z.

Součástí učebního plánu oboru přírodovědné lyceum je také praxe žáků.

Volitelné předměty

(otvírané podle aktuálního zájmu žáků)

konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce, společenskovědní seminář, programování, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, seminář a cvičení z matematiky, deskriptivní geometrie, seminář z fyziky, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, seminář z výtvarné výchovy, seminář z hudební výchovy, v případě zájmu i další.

 


Předměty pro obory střední odborné školy:

Všeobecné vyučovací předměty

ANJ, ČJL, DEJ, FYZ, MAT, NEJ, TEV, VYT, ZEM, ZPV / BIO / ZDN, ZSV.

Odborné předměty

aplikovaná chemie: EKO, CHE, CLC, CHR, ANC, CHT, CHS, CET, ZKT.

veřejná správa: EKO / UCE, PEK, PRA, VES.

Součástí učebních plánů oborů aplikovaná chemie a veřejnosprávní činnost je také praxe žáků.

 


Učebnice

Seznam používaných nebo doporučených učebnic pro jednotlivé předměty:


Nepovinné předměty

V současné době z důvodu nízkého zájmu žáků nejsou vyučovány žádné nepovinné předměty.

Poslední úpravy: 03. 09. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster