Fotogalerie - Praxe v rámci česko-německé spolupráce

Ve dnech 8. až 21. května 2018 se uskutečnil projekt výměnné odborné praxe českých a německých studentek. Tento projekt finančně podporuje Koordinační centrum čs.-něm. výměn mládeže Tandem sídlící v Plzni.

Spolupráci se podařilo navázat se školou Lothar-von-Faber Fachoberschule z Norimberka, která má kromě jiných oborů také sociální obor.

Na praxi do Čech přijely 2 německé žákyně, které byly ubytovány v rodinách. Následovaly 2 dny jazykové animace pod vedením zkušené animátorky, dívky se učily slovní zásobu každodenního života a slovíčka potřebná pro jejich praxi - práci s dětmi.

Po animačních dnech si prohlédly město. Praxe byla slavnostně zahájena v restauraci Větruše za přítomnosti ředitele jejich školy pana Sandro Brütingema. Pan ředitel navštívil naši školu, seznámil se s jejími obory a prohlédl si ji. Druhý den pak navštívil pracoviště, kde dívky vykonávaly praxi.

Dívky pracovaly na praxi vždy ve dvojici, česká a německá žákyně. První dvojice pracovala na pracovišti v Ústí nad Labem ZS-DS Mozaika, kde se dopoledne staraly o děti ve věku 1-6 let. Druhá dvojice pak v Dětském domově Střekov, kde se staraly o děti ve věku 6-18 let v odpolední směně. Pracovní doba byla 6 hodin.

O víkendech během pobytu se dívky zúčastnily výletu do Prahy, kde si prošly Královskou cestu a poznaly její památky. Dále vyjely za přírodními krásami zdejších pískovcových skal v Tiských skalách a navštívily dominantu Ústí nad Labem - hrad Střekov. Další výlet byl do Hřenska, kde se projely na lodičkách v Edmundově soutěsce a šly si prohlédnout Pravčickou bránu.

V červnu pojedou ve dnech 10. až 24. června 2018 zase naše žákyně na praxi do Norimberka, kde budou pracovat v domě pro seniory.


 
Poslední úpravy: 23. 05. 2018
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster