Žákovský parlament

O Žákovském parlamentu

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd celé školy. Každá třída má v parlamentu jednoho svého zástupce, který ji reprezentuje a zastupuje na každém zasedání parlamentu. Během schůzí se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd, dále se zde zástupci tříd pravidelně dovídají aktuální informace týkající se chodu školy. Při hlasování má každá třída právě jeden hlas.

Pro informace o schůzích Žákovského parlamentu sledujte nástěnku ŽP ve vestibulu školy.

Vedení Žákovského parlamentu

Předseda: Eliška Farová
Místopředa: Zuzana Fridrichová

Kontakt

Vaše problémy a připomínky zasílejte, prosím, na: parlamentgymul@gmail.com

Stanovy

Pravidla definující činnost a pravomoci Žákovského parlamentu jsou součástí Školního řádu (oddíl 8.), který najdete v části Důležité dokumenty školy těchto stránek.

Poslední úpravy: 14. 12. 2017
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster