Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ

Realizujeme projekt v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem

Podpora profesního rozvoje

s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008105

Doba trvání projektu

1. 2. 2018 - 31. 1. 2020

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Poslední úpravy: 01. 06. 2018
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster