Sdružení rodičů a přátel školy

Gymnázium i Střední odborná škola mají z historicky daných důvodů (sloučení škol) samostatně založená a fungující sdružení (spolky) rodičů.

Základní informace - SRPŠ gymnázium

Sdružení rodičů (SR) bylo registrováno jako občanské sdružení 3.7.1992 na Ministerstvu vnitra ČR (VSC/1-12206/92-R). V souvislosti s novým občanským zákoníkem bylo přeměněno na spolek, včetně doplnění tohoto označení na konec názvu. Současný oficiální název: Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Dr. Šmejkala, z.s.

Dokumenty

Stanovy spolku; Výpis ze spolkového rejstříku

Funkcionáři Výboru

  • předseda: Alexej Burč, 775 564 537, burc.alexej@volny.cz
  • místopředsedkyně: Martina Bendová, 732 767 329
  • hospodářka: Eva Fišerová, 604 712 465, fiski@seznam.cz

Aktualizace k 25.2.2016

Rada rodičů schválila s platností od školního roku 2016/2017 navýšení příspěvku na 400,- za žáka, při zachování dosavadních pravidel (jedna rodina = jeden příspěvek). Viz zápis z jednání RR ze dne 19.11.2015 v informacích SRPŠ ke stažení.


Základní informace - SRPŠ střední odborné školy

Sdružení přátel při Střední odborné škole, Ústí nad Labem, je nezávislou dobrovolnou zájmovou organizací, sdružující rodiče, pedagogické pracovníky a ostatní občany, kteří se zajímají o výchovu mládeže a práci školy.

Občanské sdružení, které spolupracuje se školou a v souladu se zájmy svých členů se podílí na podpoře výchovně vzdělávací činnosti školy, působí všude tam, kde to právní a ekonomická situace škole neumožňuje. Schválený stopadesátikorunový roční členský příspěvek pomáhá žákům v reprezentaci školy, v žákovských záležitostech – upomínka na rozloučení se studiem, přispívá na účast na soutěžích žáků. Z vybraných příspěvků nejsou hrazeny žádné odměny činovníkům sdružení, ani náklady povinně hrazené školou.

Dobrovolným členstvím, hrazením ročního příspěvku, i případnou jinou formou pomoci, je přispíváno k rozvoji dobrého prostředí školy, vnímání prvku solidarity a otevírání školy veřejnému prostoru.

O. s. vzniklo 20. 12. 1999. IČO 70583129. Předsedkyní o. s. je ing. Ivana Šťastná, kontakt: drbohlav(zavináč)gym-ul.cz.


Poznámka k údajům v části "SRPŠ" těchto stránek

Údaje v části "SRPŠ" těchto stránek přidává a spravuje webmaster školních stránek na základě podkladů poskytnutých zástupci Sdružení. Máte-li výhrady k přesnosti nebo úplnosti poskytovaných informací, obracejte se na Sdružení rodičů, aby mohla být zjednána náprava.

Poslední úpravy: 25. 02. 2016
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster