Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška na naší škole ve školním roce 2019/2020

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná v tomto školním roce maturitní zkouška v níže uvedené podobě.

Důležité termíny

Termíny podání přihlášky žákem

- pro jarní zkušební období: do 2. prosince 2019

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři, který žákům předá třídní učitel.
Více informací na webu novamaturita.cz.

Žák odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2020.

Přehled doporučené literatury - Kánon školní četby.

Termíny maturitních zkoušek

Změna termínů - v souvislosti s opatřeními přijatými v důsledku epidemie COVID-19
(podle ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020)

Jarní zkušební období:

1) Společná část
Didaktické testy - 1. červen 2020 - anglický jazyk, matematika
Didaktické testy - 2. červen 2020 - český jazyk, německý jazyk
Ústní zkouška - 8. + 9. červen 2020 - obory aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost
Ústní zkouška - 10. - 12. červen 2020 - obory gymnázia

2) Profilová část
Praktická zkouška - 26. - 28. květen 2020 - obor aplikovaná chemie
Praktická zkouška - 26. květen 2020 - obor veřejnosprávní činnost
Písemná zkouška - 4. - 5. červen 2020

8. a 30. dubna 2020 - písemné zkoušky (společná část)
14. - 16. dubna 2020 - praktické zkoušky (profilová část)
28. a 29. dubna 2020 - písemné zkoušky (profilová část)
4. - 6. května 2020 - didaktické testy (společná část)
18. - 22. května 2020 - ústní zkoušky (společná část)

Podzimní zkušební období:
4. - 8. září 2020 - praktické a písemné zkoušky (profilová část)
1. - 10. září 2020 - didaktické testy a písemné práce (společná část)
14. a 15. září 2020 - ústní zkoušky (společná část)

Přehled zkoušek

Společná část (2 povinné zkoušky)

Výběr předmětů ke společné části
Povinné zkoušky

1. zkouška: český jazyka a literatura

2. zkouška: jeden z následujících předmětů:

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Nepovinné zkoušky (max. 2 z nabídky)
  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • matematika
  • německý jazyk
Omezující podmínka: Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Profilová část (2 povinné zkoušky)

Forma zkoušek:
- písemná zkouška (všechny obory), kritéria hodnocení
- praktická zkouška (jen obory Aplikovaná chemie a Veřejnoprávní činnost).

Profilová část pro obory gymnázia - viz přehled nabídky zkoušek...

Profilová část pro obory střední odborné školy - viz tabulka zkoušek dle oborů vzdělání...

Více informací o "Nové maturitě"

Oficiální informace o nové podobě maturitní zkoušky.

Přehled nabídky zkoušek profilové části pro obory gymnázia (čtyřleté, osmileté)

2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné z následující nabídky: Forma zkoušek:
písemná zkouška

Omezující podmínky:
  1. Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk, jaký si zvolil ve společné části.
  2. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části, nemůže si ji zvolit v profilové části.
  3. Pokud si žák vybere hudební výchovu, nemůže si již vybrat výtvarnou výchovu a naopak.

Přehled maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky pro obory střední odborné školy

Témata profilových zkoušek SOŠ.

Pro praktickou zkoušku si žák bezprostředně před zkouškou losuje jedno z témat, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

Obor vzdělání

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

písemná forma

(max. 2 zkoušky)

Praktická zkouška

Písemná zkouška

Aplikovaná chemie

Laboratorní cvičení a analytická chemie

 Aplikovaná chemie

·         Chemie

·         Chemická technologie

·         Základy společenských věd

·         Analytická chemie

·         Biologie

Veřejnosprávní činnost

Aplikovaná veřejná správa

Veřejná správa nebo Ekonomika

·        Veřejná správa

·        Právo

·        Ekonomika

·        Základy společenských věd

·        Zeměpis

Omezující podmínka:  Žák si nemůže zvolit stejný předmět pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Zveřejněno 30.9.2019, aktualizováno 7.5.2020

Poslední úpravy: 07. 05. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster