Matematika a umění

Každý středoškolák se určitě již seznámil s pojmem funkce a graf funkce. Funkce, které se probírají na středních školách jsou však pouze funkcemi jedné proměnné, to znamená, že "dosazujeme hodnoty" jedné proměnné a výsledkem (funkční hodnotou) takové funkce je jiné číslo (ne nutně různé). Grafem takové funkce je většinou křivka.

Existují však funkce, kde dosazujeme dvě proměnné. Grafem takové funkce je dvojrozměrný útvar, tedy plocha. Pokud budeme na tuto plochu nahlížet "shora" a každé hodnotě výšky v daném místě grafu přiřadíme určitou barvu, vznikne často velmi zajímavý barevný obrazec, který připomíná abstraktní umění.

Zde je ukázka jednoho z grafů tohoto typu - jedná se o graf funkce f(x,y) = (x2+sin(exp y))/(sin (exp x)+(y2))

Podívejte se také do galerie dalších grafů jiných funkcí.

Pro potěchu vašeho oka i poučení připravil Libor Mikulášek, 1998.
Z našich původních stránek přeneseno jako upomínka na autora.

Související stránky

Poslední úpravy: 21. 10. 2007
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster